• Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn 

   Ånestad, Siv Elin; Brusdal, Ragnhild; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport 5-2010, Report, 2010)
   Barn blir forbrukere i kommersielle nettsamfunn hvor det tilrettelegges for at de kan kjøpe virtuelle varer og tjenester, og betale via for eksempel mobiltelefon. Utgangspunkt for dette prosjektet var uttrykk for bekymringer, ...
  • Gode intensjoner søker eierskap 

   Brusdal, Ragnhild; Borch, Anita (Rapporter 13-2010, Report, 2010)
   Retningslinjene for markedsføring mot barn og unge er løst forankret og trenger et klarere eierskap skal de fungere Tilknyttede prosjekter none
  • Husholdsøkonomi og likestilling 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 6-2013, Report, 2013)
   Rapportens tema er husholdsøkonomi og likestilling. Diverse litteratur på feltet blir presentert, samt en del data fra norske hushold. I rapporten inngår et spørreskjema for en videre oppfølging av husholdsøkonomi og ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 6-2011, Report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 2-2010, Report, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Den kommersielle ungdomstiden 

   Brusdal, Ragnhild (Fagrapport 6-2004, Report, 2004)
   Rapporten ser på skoleelever i ungdomsskolen og videregående og deres forbruk på en rekke områder. Hva de bruker penger på, og hva dette varierer med. Rapporten ser på skoleelever i ungdomsskolen og videregående og deres ...
  • Kommersielt trykk og markedsføring mot barn og unge 

   Brusdal, Ragnhild (Arbeidsrapport 5-1999, Report, 1999)
   Dette notatet gir et innblikk i hva norske barn utsettes for av markedsføring på skolen, i fritiden og gjennom ulike medier og hvordan de reagerer på dette. Det gir også et innblikk i hva det vil si å være ung i dag, i ...
  • Kundesamfunnet. Et essay om utviklingstrekk ved årtusenskiftet 

   Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild (Arbeidsnotat 3-1999, Report, 1999)
   Kundesamfunnet refererer til at kunderollen blir mer og mer framtredende i vårt samfunn. Ikke bare som et markedsfenomen, ved at kundene blir sterkere på markedet, men som et kulturelt utviklingstrekk. Å betrakte seg selv ...
  • Livsopphold ved startlån 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport 1-2012, Report, 2012)
   Hensikten med dette prosjektet er å starte et arbeid med å utvikle et livsoppholdsbeløp for personer som søker startlån med utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett. Denne delen av prosjektet tar sikte på å vurdere egnetheten ...
  • Livsopphold ved Startlån – en praktisk oppfølging 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport 4-2012, Report, 2012)
   Dette arbeidet er en rapportering fra del 2 i evalueringen av hvordan SIFOs Referansebudsjett blir brukt i kredittvurderingen av personer som søker Startlån og hvor egnet budsjettet, i sin nåværende form, er til dette ...
  • Lommepenger, ekstrapenger og lærepenger 

   Brusdal, Ragnhild (Rapport 6-1998, Report, 1998)
   Ungdom og forbruk er et tema som er gjenstand for bekymring og konflikter i mange hjem. Denne rapporten handler om foreldre som forsørgere og oppdragere. Men den handler også om barna deres og hvor mye de får i lommepenger ...
  • Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2014, Report, 2014)
   Rapporten oppsummerer seks rapporter fra prosjektet om callsentre (kundesentre) som startet i 2010. I prosjektet inngår flere undersøkelser av forbrukere og telefonsalg samt kartlegging av kundesentre, både kommersielle ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2013, Report, 2013)
   Denne rapporten ser på resultater fra SIFO-surveyen 2011, 2012 og 2013 om telefonsalg og telefonhenvendelser fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner. Spørsmålene som ble stilt tok sikte på å kartlegge forbrukernes ...
  • Ungdommens eget forbruk 

   Brusdal, Ragnhild (Fagrapport 9-1995, Report, 1995)
   Rapporten tar for seg ungdommens eget forbruk. Den handler ikke om deres totale forbruk, men om hva de bruker egne penger på. Dette tenkes å være et uttrykk for det ungdomskulturelle forbruk.
  • Unge voksne og lånefinansiert forbruk 

   Berg, Lisbet; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2011, Report, 2011)
   Rapporten ser på unge voksnes forhold til lånefinansiert forbruk. Den viser statistikk over tendenser og hva som kjennetegner de som er dårlige betalere. Den ser nærmere på hvilke veier som fører til betalingsproblemer og ...
  • Unge voksne og personlig økonomi 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på unge voksne og deres personlige økonomi. Temaet er deres kreditt- og låneatferd, deres økonomiske kunnskap samt eventuelle betalingsproblemer de måtte ha. Tilnærmingen er eksplorerende. Analysen er gjort ...
  • Økonomisk likestilling 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling; Borch, Anita (Fagrapport 1-2015, Report, 2015)
   Studien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...