• Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland; Skuland, Silje Elisabeth; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;1-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet ‘husholdningsartikler’ i referansebudsjettet. Oppdateringen har bestått av å undersøke om varene som ligger inne i budsjettposten fortsatt er ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;2-2023, Report, 2023)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2023 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...