• Minstestandard for forbruksutgifter 

   Borgeraas, Elling; Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 8-2003, Report, 2003)
   SIFOs oppdrag har vært å utvikle en minstestandard for forbruk, med utgangspunkt i SIFOs standardbudsjett for forbruksutgifter. Minstestandarden skal inngå i sosialdepartementets arbeid med å utarbeide anbefalte ...
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 9-2007, Report, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet