• Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv 

      Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (Rapport;5-2021, Report, 2021)
      Rapporten tar utgangspunkt i naturgarveriet Jutulskinn (nå ULU) og deres utvikling av en ny kolleksjon i form av friluftslivsklær i skinn og pels. Rapporten er en leveranse i et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av ...