• Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

      Berg, Lisbet (Rapport;7-2019, Research report, 2019)
      Digitalisering av forbrukerrollen gjør det i dag praktisk mulig for nettbutikker å ta ulike priser fra ulike kunder basert på deres antatte kjøps- og betalingsvillighet. Hovedtema for denne studien er prisdiskriminering ...