Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Kjell Sverre
dc.contributor.authorJoa, Bodil Kjus
dc.date.accessioned2011-12-08T08:50:06Z
dc.date.available2011-12-08T08:50:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/996
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Menneskene i den vestlige verden forbruker daglig sannsynligvis mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. En stor del av klimautslippene kan tilskrives matsektoren. I 2002 besluttet FN at perioden 2005-2014 skulle være tiåret hvor skolegang og utdanninger fokuserte på bærekraftighet. Et større mangfold av matvarer i markedet stiller krav til forbrukerne om innsikt i hvorvidt varene kan sies å være bærekraftige eller ei. Formål: Elevene i norsk skole bør få kunnskap om dette gjennom undervisning i faget Mat og helse, slik at de kan ta reflekterte matvarevalg som begunstiger jordas evne til ressursfornyelse. Utvalg og metode: Det ble gjennomført 15 dybdeintervjuer av Mat og helse-lærere ved 12 av i alt 13 skoler i en østnorsk, urban kommune. Intervjuanalysen ble gjennomført etter Malterud (2003) og Kvale og Brinkmann (2009) sine metoder for meningskategorisering av kvalitative data. Funn: Et flertall av informantene kjente til uttrykket bærekraftighet og ga eksemplifiserende definisjoner av begrepet. De fleste informantene ga inntrykk av at det er viktig å utøve bærekraftighet, men uttrykte samtidig at Mat og helse-faget har en for omfattende fagplan til at det er mulig å eksplisitt få plass til undervisning om bærekraftighet. I tillegg mente majoriteten av informantene at typiske bærekraftige matvarer er for dyre for fagets innkjøpsbudsjett. De ønsket også mer tilrettelegging fra styrende etater i kommunen vedrørende avfallssortering på skolene. Mange informanter gjennomførte teoretisk undervisning om bærekraftighet, mens mengden og prioriteringen av slik undervisning varierte mye fra skole til skole. Under praktisk matlaging mente de fleste informantene at de hadde fokusert lite på bærekraftighet. Konklusjon og implikasjon: Bevissthet omkring bærekraftighet som begrep var relativt svak blant de fleste informantene i studien, og temaet blir trolig i liten grad undervist i Mat og helse-faget – sannsynligvis både i de teoretiske og praktiske leksjonene. Det er således behov for å endre den emnemessige vektingen innen Mat og helse-faget slik at det fremstår som et mer bærekraftig fag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2011
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.subjectMaten_US
dc.subjectHelseen_US
dc.subjectSkolekjøkkenen_US
dc.subjectMat- og helsefagen_US
dc.subjectBærekraftigheten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleEt bærekraftig skolekjøkken? En studie av Mat- og helse- lærere på ungdomstrinnets undervisningsstrategier om temaet “bærekraftighet”en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel