Show simple item record

dc.contributor.authorHolm-Hansen, Jørn
dc.date.accessioned2021-02-11T16:42:14Z
dc.date.accessioned2021-03-05T12:06:30Z
dc.date.available2021-02-11T16:42:14Z
dc.date.available2021-03-05T12:06:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHolm-Hansen, J. (2020). Vold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk: De nasjonalkonservative utfordres i kjernesak . Tidsskrift for kjønnsforskning, (4), 255-268en
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9887
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker striden rundt vold i nære relasjoner i Russland og Polen, to europeiske land som har tatt en markant nasjonalkonservativ vending de siste årene. Artikkelen viser hvordan temaet utgjør ett av leddene i en kjede av temaer som inngår i en mer omfattende nasjonalkonservativ diskurs. Makthaverne i de to landene anerkjenner at vold mot kvinner er et problem, men behovet for å beskytte familien, nasjonal egenart og selvråderett veier tyngre. De blir utfordret av en kosmopolitisk-liberal opposisjon, som i spørsmålet om vold i nære relasjoner har brei støtte i befolkningen. Artikkelen stiller spørsmål om hvor langt den nasjonalkonservative siden kan gå i å bruke vold i nære relasjoner som ledd i sin fortelling om trusler mot nasjonen.en
dc.description.abstractThis article addresses violence in close relationships in Russia and Poland, two countries that have experienced a marked national conservative turn over the last years. The article shows how this issue constitutes one of the links in a chain of themes that forms part of a wider national conservative discourse. The political authorities in these two countries acknowledge that violence against women is a problem but place more emphasis on the need to protect the family, the distinctive national character and sovereignty. They are being challenged by a cosmopolitical-liberal opposition that enjoys wide popular support on the issue of violence in close relationships. The article raises the issue of how far the national conservatives can pursue their use of violence in close relationships as part of their narrative about threats against the nationen
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for kjønnsforskning;(4)
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licensesen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectVolden
dc.subjectFamilievolden
dc.subjectNære relasjoneren
dc.subjectPopulismeen
dc.subjectNasjonalkonservatismeen
dc.subjectRusslanden
dc.subjectPolenen
dc.titleVold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk: De nasjonalkonservative utfordres i kjernesaken
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-02-11T16:42:14Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1858560
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenses
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenses