Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThue, Fredrik
dc.date.accessioned2021-01-27T09:35:22Z
dc.date.accessioned2021-03-03T13:48:59Z
dc.date.available2021-01-27T09:35:22Z
dc.date.available2021-03-03T13:48:59Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.identifier.citationThue. Tidsskrift for samfunnsforskning at sixty: The long continuity in Norwegian social research. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020;61(1):12-29en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9846
dc.description.abstractTidsskrift for samfunnsforskning (TfS) har i 60 år vært det sentrale organ for en bred forskningstradisjon med opphav i Institutt for samfunnsforskning (ISF). Artikkelen drøfter denne tradisjonen og dens samfunnsmessige ringvirkninger. TfS ble etablert ti år etter ISF og reflekterte en reorientering av instituttets program fra atferdsorientert «grunnlagsforskning» til empirisk utforskning av det norske samfunnet – med særlig vekt på feltarbeid i mer eller mindre «totale» institusjoner og lokalsamfunn. Denne forskningsstilen er blitt oppfattet som formativ for den senere utviklingen av norsk sosiologi. Rune Slagstad har betegnet den som en «opposisjonsvitenskap» som forsvarte det sivile samfunnet, svake grupper og den menneskelige livsverden i en teknokratisk tidsalder. Artikkelen drøfter i hvilken grad denne karakteristikken er treffende for tradisjonen slik den kom til uttrykk i TfS i 1960- og 70-årene. Den foreslår å reservere «opposisjonsvitenskap» for forskning som bidro til å inspirere nye sosiale bevegelser, og som i samspill med disse «erobret» bestemte segmenter av velferdsstaten. For å forstå hvordan samfunnsforskningen ble integrert i velferdsstaten i større bredde, er det imidlertid behov for en annen tilnærming. Forfatteren hevder at norsk sosiologis ambivalente tilknytning til jussen gir en nøkkel til å forstå dens komplekse identitet som samfunns- og statsorientert, autonom og samfunnsansvarlig, «opposisjonell» og styringsorientert.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectTidsskrift for samfunnsforskningen
dc.subjectNorsk samfunnsforskningshistorieen
dc.subjectOpposisjonsvitenskapen
dc.subjectVelferdsstateren
dc.subjectNorwegian social research
dc.subjectHistory
dc.subjectWelfare states
dc.subjectSocial movements
dc.titleTfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskningen
dc.title.alternativeTidsskrift for samfunnsforskning at sixty: The long continuity in Norwegian social researchen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-27T09:35:22Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-01-02
dc.identifier.cristin1825844
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License