Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsen, Anders Graver
dc.contributor.authorMathisen, Birgit Røe
dc.date.accessioned2021-01-26T15:44:13Z
dc.date.accessioned2021-03-02T16:38:22Z
dc.date.available2021-01-26T15:44:13Z
dc.date.available2021-03-02T16:38:22Z
dc.date.issued2020-09-25
dc.identifier.citationKnudsen AM, Mathisen BRM. Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norskemediefrilansere i en endringsutsatt bransje. Søkelys på arbeidslivet. 2020(3):150-167en
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9826
dc.description.abstractSom en følge av strukturelle og økonomiske endringer i den norske mediebransjen, ser andelen frilansere og midlertidige ansatte ut til å øke. Denne artikkelen undersøker gjennom kvantitative data og ulike maktperspektiver i hvilken grad arbeidsvilkårene til frilansere skaper usikkerhet og sårbarhet for en gruppe som står utenfor det regulerte arbeidslivet. Analysen viser at norske mediefrilansere er høyt utdannet og trives med det faglige innholdet i arbeidet. Samtidig er gjennomsnittsinntekten lav, de mangler økonomiske sikkerhetsnett og sliter med å skille jobb og fritid. Norske mediefrilansere er dermed delvis marginaliserte med tanke på vilkårene de arbeider under, samtidig som de har en relativ høy grad av autonomi og faglig frihet.en
dc.description.abstractAs a result of structural and economical changes in the Norwegian media industry, the proportion of freelancers and temporary employees appears to be increasing. Through quantitative data and perspectives on power, this article examines to which extent working conditions for freelancers create uncertainty and vulnerability for a group that is outside the standard employment relationship. Norwegian media freelancers are highly educated and value the professional content of their work. At the same time, average income is low, they lack financial safety nets and struggle to separate work and leisure. Norwegian media freelancers are thus partially marginalised in terms of the conditions under which they work, while also having a relatively high degree of autonomy and professional freedom.en
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesSøkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 3-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectFrilansereen
dc.subjectDeprofesjonaliseringen
dc.subjectArbeidsvilkåren
dc.subjectLøsarbeidersamfunnen
dc.subjectFreelancersen
dc.subjectDe-professionalisationen
dc.subjectWorking conditionsen
dc.subjectPrecarious worken
dc.titleSårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norskemediefrilansere i en endringsutsatt bransjeen
dc.title.alternativeVulnerability and powerlessness? Working conditions for Norwegian media freelancers in a changing industryen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-26T15:44:12Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-02
dc.identifier.cristin1879798
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License