Show simple item record

dc.contributor.authorHeggebø, Kristian
dc.date.accessioned2021-02-02T13:45:27Z
dc.date.accessioned2021-02-03T13:31:23Z
dc.date.available2021-02-02T13:45:27Z
dc.date.available2021-02-03T13:31:23Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.identifier.citationHeggebø. What is work - Really? Cato wadel and the committee on employment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020;61(1):38-45en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9474
dc.description.abstractI 1977 blei «Hva er arbeid? Noen refleksjoner om arbeid som aktivitet og begrep» publisert i volum 18 av Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen er ført i pennen av sosialantropologen Cato Wadel (f. 1936), og det er enkelt å forstå at teksten har fått status som ein klassikar. Mange av Wadel sine refleksjonar er både tankevekkande og samfunnsvitskapleg inspirerande, og det er tidvis vanskeleg å ta inn over seg at dette vart skrive for over 40 år sidan. Det bør også nemnast at artikkelen vart inkludert som ein av 25 tekstar i Norsk sosiologisk kanon i 2011 (Sosiolognytt, 2011), noko som sannsynlegvis kjem til å sementere klassikarstatusen ein gong for alle. Artikkelen til Wadel (1977) er svært rikhaldig, og det er dessverre nødvendig med ei nokså streng avgrensing. Denne kommentaren kjem derfor til å fokusere på dei delar av teksten som er av størst relevans for dagens arbeids- og sosialpolitikk, med nøkkelord som full sysselsetting og aktivisering. I eit forsøk på å gjere teksten enda meir dagsaktuell, vert Wadel sine observasjonar nytta til å analysere Sysselsettingsutvalet sin rapport om Arbeid og inntektssikring (NOU 2019: 7) som vart offentleggjort i mars 2019. Ei NOU er spesielt veleigna til ei slik ‘aktualitetsanalyse’ sidan dei problemskildringar og anbefalingar som vert framlagt der både vert debattert i offentlegheita, samt kan ende opp med å få viktige realpolitiske konsekvensar (til dømes i kraft av lovendringar eller reformer). Nedanfor følgjer ei oppsummering av eit par hovudpoeng frå Wadel sin artikkel, etterfølgd av Stein Ringen (1979) sine kritiske merknadar. Deretter vert Sysselsettingsutvalet sin rapport drøfta i ljos av Wadel sine observasjonar, før kommentaren vert avrunda med nokre avsluttande refleksjonar.en
dc.description.sponsorshipDenne kommentaren er ein del av UPMIN-prosjektet, finansiert av NFR/VAM (prosjektnummer: 270838).en
dc.language.isonnen
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectArbeiden
dc.subjectArbeidsliven
dc.subjectSosialpolitikken
dc.subjectArtikkelkommentaren
dc.subjectArtikkelanalyseen
dc.subjectTrygdeordningeren
dc.subjectTrygdemottakereen
dc.subjectSysselsetting
dc.titleKva er arbeid - Eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvaleten
dc.title.alternativeWhat is work - Really? Cato wadel and the committee on employmenten
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-02-02T13:45:27Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-01-04
dc.identifier.cristin1854327
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License