Show simple item record

dc.contributor.advisorNaper, Cecilie
dc.contributor.authorRyssdal, Rønnaug
dc.date.accessioned2011-09-02T12:28:41Z
dc.date.available2011-09-02T12:28:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/944
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractUndersøkinga analyserer 29 norske bokmeldingar av tre finske romanar og 26 finske bokmeldingar av tre norske romanar frå 2009. Formålet er å finne ut korleis litteraturen blir verdsett og forstått, kva meldarane grunngjev vurderingane sine med, om meldingane er grundige, om dei viser kunnskap om litteraturen i nabolandet og om dei avspeglar haldningar eller forventningar til nabolandet sin kultur og litteratur. Teoretisk bakgrunn er Per Thomas Andersen sine kriterium for vurdering av litterær kvalitet, og omgrepet forventningshorisont, slik det er utvikla av Hans Robert Jauss. Undersøkinga konkluderer med at bøkene blir godt mottekne i begge land. Dei norske meldingane er gjennomsnittleg noko lengre enn dei finske, medan dei finske meldingane jamt over er noko grundigare. Svært få meldarar gjev uttrykk for konkret kunnskap om litteraturen i nabolandet. Uttrykk for haldningar og forventningar til finsk litteratur og kultur er synleg i dei norske bokmeldingane, medan det i dei finske bokmeldingane er svært få uttrykk for haldningar til norsk litteratur og kultur. Ei årsak til skilnaden kan vere at dei tre finske bøkene tek opp tema som knyter seg til finsk historie, samfunn og sjølvforståing, medan dei tre norske bøkene har eit meir allment innhald.nob
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfagen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectNabolandslitteraturen_US
dc.subjectBokmeldingeren_US
dc.subjectLitteraturen_US
dc.subjectNorsk litteraturen_US
dc.subjectFinsk litteraturen_US
dc.subjectFinlanden_US
dc.subjectSkjønnlitteraturen_US
dc.titleMottaking av nabolandslitteratur : ei undersøking av bokmeldingar av finsk litteratur i Noreg og norsk litteratur i Finland utgjeven i 2009en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record