Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsen, Bente
dc.date.accessioned2020-09-03T10:13:28Z
dc.date.accessioned2021-01-18T14:08:33Z
dc.date.available2020-09-03T10:13:28Z
dc.date.available2021-01-18T14:08:33Z
dc.date.issued2020-08-24
dc.identifier.citationAbrahamsen BA. Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2020;61(3):241-254en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9335
dc.description.abstractMannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere forutsetninger enn kvinner for å gjennomføre utdanningen. Studien viser at mannlige studenter både har svakere karaktersnitt fra videregående skole og er mindre faglig interessert enn kvinnelige studenter, men resultatene tyder likevel på at høyere karakterer ikke ville ha økt gjennomføringsraten for menn. Et overraskende funn er nemlig at det ikke er sammenheng mellom karakterer fra videregående skole og gjennomføring blant mannlige studenter. Dette tyder på at det er andre grunner enn mangel på mestring som gjør at mange mannlige studenter ikke fullfører en kvinnedominert profesjonsutdanning. Derimot synes høy alder å øke sjansen for at mannlige studenter gjennomfører studiet. For kvinner er det motsatt; alder har liten betydning, mens gode karakterer har en klart positiv sammenheng med fullføring. Resultatene kan gi innspill til debatten om opptakskravene til korte praksisinnrettede profesjonsutdanninger.en
dc.description.abstractMale students are more likely than female students not to complete a female-dominated professional education. The study investigates whether the gender gap in completion rates reflects poorer background characteristics among men. The results show that men have less interest in the study compared to women, as well as weaker grades from high school. A surprising finding is that high-school grades do not affect men’s completion. Consequently, men’s non-completion in a female dominated professional education can have other causes than failure to master the study. However, high age is positive for men’s study completion. For women, it is the opposite. While age does not relate to women’s study completion, good grades increase their completion rate. The results may provide input into the debate on the admission requirements for practice-oriented professional education.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKjønnen
dc.subjectStudiegjennomføringen
dc.subjectKvinnedominerte profesjonsutdanningeren
dc.subjectKaraktereren
dc.subjectFaglige interesseren
dc.subjectGendersen
dc.subjectStudy completionen
dc.subjectFemale-dominated professional educationen
dc.subjectGradesen
dc.subjectProfessional interestsen
dc.titleFærre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanningeren
dc.title.alternativeFewer men than women complete female-dominated professional educationsen
dc.typeJournal article
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-09-03T10:13:28Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-03-03
dc.identifier.cristin1827030
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License