Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNerstad, Christina
dc.contributor.authorBerntzen, Ann Kristin
dc.contributor.authorGarpe, Kirsti Dybvik
dc.date.accessioned2020-12-17T12:15:23Z
dc.date.available2020-12-17T12:15:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9281
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractHvordan er suksess og nederlag definert på arbeidsplassen? Hvilken rolle spiller ledere og medarbeidere i å definere suksess og nederlag på en bestemt måte på arbeidsplassen? Målet med studien er å studere hva mellomledere og medarbeidere gjør for å danne mestringsklima på arbeidsplassen. Semistrukturerte intervjuer ble gjennomført både med mellomledere og medarbeidere, fire av hver. Vårt teoretiske bidrag til teori vedrørende motivasjonsklima er at ledere og medarbeidere synes å oppleve at medarbeidere bidrar til å skape et motivasjonsklima med fokus på mestringsklima ved å gjøre hverandre gode, samarbeide, se hverandre samt akseptere at noen feiler. Et annet viktig teoretisk bidrag er til psykologisk klimalitteratur ved at funnene er med å bidra til hva leder gjør eller kommuniserer for å skape ulike klima. Våre resultater tyder på at psykologisk klima synes å dannes og endres i samspill mellom ledere og medarbeidere. Funnene indikerer viktige faktorer for lederes og medarbeiders rolle i å bidra til et mestringsklima. Praktiske implikasjoner av våre funn blir diskutert.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectLederen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectMedarbeideren
dc.subjectMestringsklimaen
dc.subjectMålorienteringsteorien
dc.subjectArbeidsmiljøen
dc.titleHva er mellomleders og medarbeiders rolle i å skape motivasjonsklima med fokus på mestringsklima på arbeidsplassen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel