Show simple item record

dc.contributor.advisorRønningstad, Chris
dc.contributor.authorDeveci, Fatih Mehmet
dc.date.accessioned2020-12-09T09:05:37Z
dc.date.available2020-12-09T09:05:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9259
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractFremtiden er et ukjent fenomen, og samfunnsendringene er rivende raske og komplekse. Forskere i utdanningssektoren er usikre på om dagens skoleledere er rustet nok til å imøtekomme og håndtere utfordringene i fremtidens skoler (Aas og Paulsen 2017, 16). Formålet med denne forskningen er derfor å finne kjennetegn av mulige utfordringer som venter fremtidens skoleledere, slik at tidlig kartlegging og bærekraftig planlegging kan kontribuere til tidlig avklaring av fremtidige forventninger. Tema for oppgaven er fremtidens skoleledelse. Problemstillingen er: Hva kjennetegner en rektors utfordringer i norsk skole, frem mot 2030? Oppgaven anvender et fenomenologisk design ved å finne ut hvilke formeninger fem norske ledere i utdanningssektoren har om utfordringer som venter fremtidens skoleledere. Jeg har samlet inn primærdata gjennom dybdeintervjuer, som er en del av kvalitativ metode. Resultatene i oppgaven gjenspeiler utfordringer som skoleledere er kjent med i dag, men kartlegger også ukjente funn. Mine resultater indikerer at skoleledere trolig vil forholde seg til samfunnsendringer som både er konstante og raske, men også komplekse og store, sett ut fra verdensbildet i dag og utviklingen som har vært de siste årene. De kan oppleve utfordringer innen samspill med sitt nettverk, som omhandler hvordan de håndterer menneskelige relasjoner, samarbeid med andre, samt elev- og foreldreutvikling i skolen. Faktorer som påvirker hvordan skoleledere omtaler seg selv eller sin rolle i fremtiden, er også en del av utfordringene de kan møte. De forventes å kunne vise en global tilnærming til skoleledelse med et bevisst fokus på kunnskap, kompetanse og mangfoldighet. Dette krever en innovativ holdning og at skoleledere prioriterer distribuert ledelse. Sett i lys av teknologisk utvikling og fremskritt de siste årene, kan også en mer digitalisert skole være en viktig utfordring som en skoleleder må håndtere. Resultatene fra denne forskningen kan forhåpentligvis bane vei for større fokus på enkelte områder i skolelederutdanning og utvikling av fremtidens skoleledere.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectUtdanningen
dc.subjectSkoleen
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectSkolelederen
dc.subjectSkoleledelseen
dc.subjectRektoreren
dc.subjectNorsk skoleen
dc.subjectFremtidens skoleen
dc.subjectEleveren
dc.subjectLærereen
dc.titleFremtidens skoleledelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record