Show simple item record

dc.contributor.advisorGjølstad, Eli
dc.contributor.authorMathisen, Steinar
dc.date.accessioned2020-11-06T09:12:11Z
dc.date.available2020-11-06T09:12:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9194
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er virtuelle utvekslinger i regi av lærer eller utdanningsinstitusjon, hvor fokuset er på utvikling av interkulturell kompetanse. Denne oppgaven er en forstudie som vil danne grunnlaget for et større forskningsarbeid omkring temaet virtuell utveksling og interkulturell kompetanse. Spørsmålet er om det er mulig å oppnå interkulturell kompetanse ved gjennomføring av virtuell utveksling som er situert i utdanningsinstitusjoner. I så fall, hvilke? Problemstillingen min er derfor: I hvilke deler av Deardorff sin modell for interkulturell kompetanse viser deltakere i virtuelle utvekslinger mellom skoleklasser i ulike land organisert av utdanningsinstitusjoner, utvikling av kompetanse? I denne oppgavens har jeg forsøkt å identifisere i hvilke av kategoriene i Deardorff (2006) sin modell for identifisering og vurdering av interkulturell kompetanse, deltakerne utvikler kompetanse i. For å finne svar på dette har jeg gjennomføret søk etter litteratur som tar for seg virtuell utveksling, og knyttet sammen utvalgt litteratur i en metodisk inkluderende forskningssyntese. Analysen av litteraturen er gjort ved hjelp av en hermeneutisk prosess, hvor litteraturen er sett opp imot Deardorff (2006) sine modeller og Byram (1997) rammeverk for interkulturell kompetanse. I flere av studiene viser deltakerne tegn på at de har utviklet kompetanse i noen deler av Deardorff sitt rammeverk. Det kan tyde på at det er mulig å utvikle interkulturell kompetanse gjennom virtuelle utvesklinger mellom skole-, høyskole- eller universitetsklasser, men datagrunnlaget er ikke stort nok til at det kan generaliseres. Videre forskning med fokus på virtuelle utvekslinger og interkulturell kompetanse sett i lys av andre læringsteorier kan gi bedre svar på hvilke mekanismer som ligger til grunn for utvikling av kompetansen.en
dc.description.abstractThe theme for this master thesis is virtual exchange initialised from teachers or educational institutions where they aim to develop intercultural competence. This is a feasibility study for a larger study on virtual exchange and intercultural competence. The key question is whether it`s possible to develop intercultural competence through virtual exchange situated in the classroom. And if so, what kind of competence? The research question is: In which parts of Deardorff’s models for intercultural competence does the students in virtual exchanges initialized by educational institution or the teachers, show competence? In this thesis I have tried to identify in which of the categories in Deardorff’s` (Deardorff, 2006) model for categorizing intercultural competence, the students develop competence in. To find answers to this question, I searched for literature describing virtual exchanges and do a methodological inclusive research synthesis. The literature is analysed in a hermeneutic process. The literature is viewed though Deardorff’s (2006) models and Byram (1997)`s framework of intercultural competence. Several of the studies analysed the students show tendencies to developing competence in several of the components of the model. This shows that developing intercultural competence through virtual exchanges between classes in school or university is possible. But the sample size is too small to conclude on anything. Research into virtual exchanges and intercultural competence and how they relate to other learning theories may give more answers to how intercultural competence is developed.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectIntercultural competenceen
dc.subjectVirtual exchangesen
dc.subjectEducational institutionsen
dc.subjectVirtuelle utvekslingeren
dc.subjectInterkulturelle kompetanseren
dc.subjectIntercultural competenciesen
dc.subjectUtdanningsinstitusjoneren
dc.subjectEleveren
dc.subjectPupilsen
dc.titleVirtuell utveksling: Utvikling av interkulturell kompetanse i klasserommet ved bruk av IKTen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record