Show simple item record

dc.contributor.advisorAudunson, Ragnar Andreas
dc.contributor.authorVeum, Vera Signy
dc.date.accessioned2020-11-04T12:32:01Z
dc.date.available2020-11-04T12:32:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9177
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen
dc.description.abstractSamtalebaserte program har økt i popularitet ved Deichman de siste årene. Tidligere har studier sett at programmene har potensiale for å øke sosial kapital, bedre integrasjon og redusere fordommer. De observerte fordelene og populariteten har ført til en økt etterspørsel etter kunnskap om effektive metoder for å tilby programmene. Denne studien ser derfor på de ulike elementene som påvirker utfallet av samtalebaserte program. Studien er bygget på kvalitative data, samlet gjennom 14 semistrukturerte intervjuer. Seks intervjuer var med frivillige ved språkkafeer. Seks andre intervjuer var med bibliotekarer som leder språkkafeer. De to siste intervjuene var med nøkkelinformanter som hadde innsikt i et bredere spekter av samtalebaserte program. Resultatene i studien viser til fordelene og utfordringene ved å tilby innvandrere gradvis mer komplekse måter å bruke det lokale språket på. De viser også til fordelene og utfordringene ved å tilby innvandrere muligheter til gradvis å øke deres deltagelse i lokalsamfunnet. På den måten blir de bedre integrert. Resultatene indikerer også at det er et behov for arenaer som tilrettelegger for samarbeid mellom aktørene som jobber med samtalebaserte program.en
dc.description.abstractConversation-based programs have grown in popularity at Oslo Public Library over the last few years. They have previously been found to have potential for increasing social capital, facilitating integration, and reducing prejudice. The observed benefits and the popularity have led to an increased demand for knowledge around efficient methods for hosting the programs. This study, therefore, looks into the different elements that affect the outcome of conversation-based programs. The study is built on qualitative data gathered through fourteen semi-structured interviews. Six of the interviews were with volunteers at language cafés. Another six interviews were with librarians leading language cafés. The last two interviews were with key informants who had insight into a broader range of conversation-based programs. The results of this study point to the benefits and challenges associated with providing immigrants with access to gradually more complex ways of using the local language. They also point to the benefits and challenges associated with providing immigrants with opportunities to gradually increase their involvement in the local community. In this manner, they become better integrated. The results also suggest the need for arenas that facilitate collaboration between the hosts of the conversation-based programs.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectConversation-based programsen
dc.subjectLanguage cafésen
dc.subjectSocial capitalen
dc.subjectLanguage learningen
dc.subjectIntegrationen
dc.subjectPublic librariesen
dc.titleSupporting integration through conversation-based programming at the public library: A study of the various elements affecting the outcome of conversation-based programs at public libraries in Oslo.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record