Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVold, Tonje
dc.contributor.authorSauvage, Eva
dc.date.accessioned2020-11-04T11:41:38Z
dc.date.available2020-11-04T11:41:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9175
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen utforsker fortellinger om skjønnlitteratur som bibliotekansatte snakker om ved ulike universitet og høgskoler i lys av danningsbegrepet som nå er aktualisert ved ny nasjonal bibliotekstrategi. Seks bibliotekansatte ved ulike akademiske bibliotek er intervjuet. Intervjudataene ble deretter utgangspunkt for narrativ analyse. Funnene viser at det er flere diskurser i universitets- og høgskolebibliotek om skjønnlitteratur. Delvis handler disse både om motstand mot skjønnlitteratur i akademiske bibliotek, men de handler også en opplevelse av støtte til skjønnlitteratur. Flere informanter fortalte at skjønnlitteraturen var nedprioritert og at temaet var konfliktfylt. Mange informanter pekte på økonomi og kamp om ressurser som en årsak, men også til spørsmålet om det er riktig at skjønnlitteratur bør tilbys ved akademiske bibliotek. Flere diskurser handler om studentenes utbytte av lesingen. De bibliotekansattes egne personlige erfaringer viser seg ofte å være avgjørende for formidling av de skjønnlitterære samlingene.en
dc.description.abstractThis master's thesis explores the stories about fiction literature that library staff talk about at various universities and colleges in light of the concept of enlightened civilization that is being actualized by the Norwegian government´s national library strategy. The research question of the thesis is which discourses on fiction are there amongst library staff of university and college libraries? Six library staff at various academic libraries were interviewed. The interview data then became the basis a narrative analysis. The findings show that there are many different discourses in university and college libraries about fiction. These are both about opposition against fiction in academic libraries, but there are also discourses supporting fiction. There were several informants who said that the benefit of fiction was underestimated and that the topic was conflicting. Many informants point to the budgeting situation and the struggle for resources as a cause of conflict, but also to the question of whether fiction should be offered at academic libraries. Several discourses are about the students' benefit from the reading. The library staff's own personal experiences often prove to be crucial for the dissemination of the collections of fiction.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectBibliotekvitenskapen
dc.subjectBibliotekareren
dc.subjectNarrativeren
dc.subjectLitteraturen
dc.titleHva vi snakker om når vi snakker om skjønnlitteratur: En narrativ stude av bibliotekansatte i universitets- og høgskolebiblioteken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel