Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerknes, Ellen
dc.contributor.authorJohnsen, Kjersti
dc.date.accessioned2011-08-18T09:32:57Z
dc.date.available2011-08-18T09:32:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/910
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractElever innen opplærings-, helse- og sosialfaglige yrker vil komme til å møte mennesker med forskjellige behov og i ulike livssituasjoner. De skal bli i stand til både å kunne forebygge sykdom og bidra til å behandle syke mennesker. Dette er krevende samfunnsoppgaver som fordrer at det utdannes profesjonelle yrkesutøvere som har nødvendig nøkkelkompetanse. Denne masteroppgaven handler om et samarbeid mellom to lærere og to klasser, med voksne elever som ved hjelp av pedagogisk aksjonsforskning forsker i egen praksis på vg1, helse og sosialfag. Vi har ønsket å utvikle ny kunnskap om hvordan vi kan forbedre læringsarbeid fra å legge stor vekt på teoretiske kunnskaper, til å ha et større fokus på praktiske arbeidsformer. Opplæringen på vg1, helse- og sosialfag har en tendens til å bli svært teoretisk, noe som er uheldig når yrkene i hovedsak er praktiske. Dette vil kunne føre til at utdanningen blir lite relevant for bransjene i arbeidslivet, og lite meningsfull for elevene. Problemstillingen er: ”Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva oppnår vi ved en slik strategi? Spørsmålet kan bare besvares ved og utforske fenomenet i egen praksis. Vi har utformet oppgaver som tar utgangspunkt i yrkenes arbeidsoppgaver og funksjoner. Dataene er systematisk hentet fra klassemøter, lærermøter, logger, refleksjonsnotat, egne observasjoner og elevenes arbeider for å belyse problemstillingen. Resultatene fra vårt pedagogiske aksjonsforskningsprosjekt viste at elevenes nøkkelkompetanse utvikles når oppgavene i arbeidsplanen og strategiene i læringsarbeidet er knyttet til den praktiske yrkesutøvelsen. Her er det behov for videre forskning i forhold til hvordan dette arbeidet kan organiseres.nob
dc.description.abstractStudents within fields such as education, health and social care will come to meet people with different needs and in various life situations. They should become able to both prevent diseases and to help treating sick people. These are demanding social tasks that require the training of professionals who have the necessary key competences. This master’s thesis is about a partnership between two teachers and two school classes with adult students who, through pedagogical action research, study their own practice in the second year of the vocational training programme in health and social care in Norwegian upper secondary school. We’ve strived to develop new knowledge on how to improve teaching by increasing the focus on practical work, while at the same time emphasising theoretical knowledge. The second year of the vocational training programme in health and social care has a tendency to become very theoretical, something which is unfortunate considering the fact that these occupations are mainly practical. One possible outcome of this is that the training programme will be of little relevance to the health and social care sectors, and hence not of much use for the students in their future professional life. The research question I want to try to answer is: ”How to develop an interdisciplinary and practical vocational training programme for the second year of the vocational training programme in health and social care in Norwegian upper secondary school, which is of relevance to the students' future professional life? What can be achieved by implementing such a teaching strategy?” This question can only be answered by exploring the phenomenon in practice. We have designed assignments that are based on the tasks and functions of the jobs the students are being trained for. To answer the research questions, we have systematically been gathering data from class meetings, teachers’ meetings, logs, reflection notes, personal observations, and student work and assignments. The results from our pedagogical action research project show that the students’ key skills are being developed when the assignments in the work plan and the teaching strategies are related to the practical work they are being trained to do. However, there is a need for further research as to how this work should be organised.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP 2011;
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectPraksisopplæringen_US
dc.subjectHelse- og sosialfagen_US
dc.titleFaglig forsvarlig praksis : Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva oppnår vi ved en slik strategi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record