Show simple item record

dc.contributor.advisorHiim, Hilde
dc.contributor.authorSvendsen, Jan
dc.contributor.authorLundsvoll, Ingeborg
dc.date.accessioned2011-08-17T13:11:23Z
dc.date.available2011-08-17T13:11:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/906
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractPedagogisk forankring med referanse til konsekvenspedagogikk, teamorganisering og egenvurdering utgjør tre dimensjoner i en skolelederstrategi ved Strømmen videregående skole. Holdningsstyring og komplementære ledelse binder de tre kategoriene samme. Analyse av teori og data fra kvalitativt forskningsintervju er benyttet for å undersøke hvordan en skolelederstrategi kan videreutvikles for å gi lærere støtte i arbeidet med å tilrettelegge gode læringsbetingelser for sine elever. En pedagogisk forankring bør videreforedles for å unngå at pedagogikken brukes til disiplinering og ikke som grunnlag for elevers sosiale læring. I en teamorganisert skole bør teammandat stadig fornyes gjennom tydeliggjøring av felles mål og ansvarsfordeling ut fra den enkeltes preferanser, for at komplekse oppgaver i videregående skoler skal kunne løses på en bedre måte. Egenvurdering bør i større grad føre til at berørte parter beskriver ulike aktiviteter som inngår i konkrete kjerneprosesser, for at de i neste omgang skal kunne evalueres og forbedres. Analyse av aktuell litteratur har vist at organisasjonsteori utviklet i bedriftsøkonomisk kontekster, supplert med pedagogisk ledelsesfilosofi om holdningsstyring og komplementær ledelse, kan være en hensiktsmessig kobling i videreutvikling av en ledelsesstrategi i en videregående skolenob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP 2011;
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectLedelsesstrategieren_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.titleEn tredimensjonal ledelsesstrategi som støtte for læreres yrkesutøvelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record