Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæterstrand, Torill Margaret
dc.date.accessioned2020-09-30T13:37:18Z
dc.date.accessioned2020-10-08T08:49:03Z
dc.date.available2020-09-30T13:37:18Z
dc.date.available2020-10-08T08:49:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSæterstrand, T.M. (2020). Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende. Geriatrisk sykepleie,(01), 6-12en
dc.identifier.issn1891-1889
dc.identifier.issn1891-1889
dc.identifier.issn1893-563X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9001
dc.description.abstractIntroduksjon: Målet med studien var å beskrive organiseringen og interaksjonen mellom helsepersonellet i hjemmetjenestens team når de skal ivareta døgnkontinuerlig omsorg. Metode: Teamene ble observert under rapporter og møter. Etter observasjonene ble det gjennomført uformelle samtaler. Data ble analysert ved å anvende kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Tre kategorier ble utviklet under analyseprosessen: Vurdering av pasientsituasjoner, Samarbeid i og mellom teamene, og sosial støtte. Konklusjon: Teamene fremstod som dynamiske i forhold til hvordan de kunne samarbeide for å ivareta pasientenes behov for døgnkontinuerlig omsorg. Samarbeidet i og mellom teamene var viktig, men innebar noen utfordringer i det daglige arbeidet med hensyn til kontinuitet. Tid til sosial støtte er en styrke for de ansatte i teamene.en
dc.description.abstractThe aim of this study was to describe the interaction and organization between health personnel of teams in home care when caring for patients. Methods: The teams was observed during reports and meetings. After the observation, there were informal dialogues with the health personnel. Data were analyzed using qualitative content analysis. Results: Three categories emerged for the analysis: Review of the patient situations, Cooperation in and between teams, Social support. Conclusion: The teams acted dynamic to consider the patients situations. Cooperation in the teams and between the teams was important, but represented a challenge in the daily work when it comes to continuity. Time for social support by the teams strengthen the health personnel.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunds Faggruppeen
dc.relation.ispartofseriesGeriatrisk sykepleie; 01 - 2020
dc.relation.urihttps://www.nsf.no/medlemsfordeler-og-forsikringer/fagbladet-sykepleien
dc.subjectInteraksjonen
dc.subjectHjemmetjenesteren
dc.subjectFeltarbeiden
dc.subjectOrganiseringen
dc.subjectKvalitative metoder
dc.titleOrganisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboendeen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-09-30T13:37:18Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1813373
dc.source.journalGeriatrisk sykepleie


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel