Show simple item record

dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.contributor.authorEnehaug, Heidi
dc.contributor.authorKlethaugen, Pål
dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.date.accessioned2020-09-20T12:04:52Z
dc.date.available2020-09-20T12:04:52Z
dc.date.issued2020-01
dc.identifier.isbn978-82-7609-413-8
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8925
dc.description.abstractProsjektet handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser i inkluderingsforløp for brukere med store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett med mentor om kandidatoppfølging. Tilnærmingen krever prioriterte tidsressurser og et tilstrekkelig antall NAV-veiledere, slik at disse kan utgjøre et fagfellesskap som utvikler og forbedrer praksis. Samarbeidet mellom NAV-veileder og mentor bidrar til å overføre kunnskap om brukeren til arbeidsplassen, utvikling av tillit, mer fleksibel innsats og tettere kobling mellom støtteapparatet og arbeidslivet. Tilnærmingen representerer en proaktiv bruk av mentortiltaket, der NAV-veilederen går inn med den innsatsen som trengs der og da, både overfor mentor og bruker. Samarbeidet med NAV bidrar til at arbeidsgiver og mentor får innsikt i hva mentorrollen dreier seg om og mentor blir tryggere i oppfølgingen av kandidaten. Tett kontakt med mentor gir NAV økt kunnskap om arbeidsplassens støttebehov ved arbeidsinkludering.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: NAV FoUen
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;2020:01
dc.rights© Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020 © Work Research Institute (AFI), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020 © Forfatter(e)/Author(s)en
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.subjectinkluderingskompetanseen
dc.subjectmentoren
dc.subjectNAVen
dc.subjectplace - trainen
dc.titleArbeidsinkludering og mentor - inkluderingskompetanse gjennom samskapingen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record