Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEnehaug, Heidi
dc.contributor.authorNordrik, Bitten
dc.contributor.authorFalkum, Eivind
dc.date.accessioned2020-09-20T11:31:48Z
dc.date.available2020-09-20T11:31:48Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.isbn978-82-7609-412-1
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8919
dc.description.abstractNorsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres forholdet mellom styring og ledelse, teori og praksis. Når medlemmene får assosiere fritt rundt spørsmål om «god ledelse» beskrives det i relasjonsorienterte termer. I praksis inntar allikevel styringselementer en vesentlig plass. Omstillingstakten blant Ledernes medlemmer er høy. De som har tatt avgjørelsene om endring er oftere mer fornøyd med prosessene enn de som ikke har det. Når det gjelder digitalisering ser medlemmene flere muligheter enn utfordringer. En stor andel er bekymret for om de vil klare å stå i samme stilling ut og bekymringene knytter seg først og fremst til arbeidspress. En høy andel av medlemmene opplever av og til eller ofte konflikter på arbeidsplassen. En fjerdedel har opplevd kritikkverdige forhold som burde ha vært stoppet og flertallet har varslet om dette. Tillitsvalgte og verneombud kobles sjeldent inn i konflikthåndteringen. Mer generelt kan det synes som om vilkårene for å utøve rollen som ansattes representanter, særlig tillitsvalgtrollen, er presset. Mange tillitsvalgte mener at rollen burde trygges med et bedre stillingsvern. Mange av Ledernes medlemmer tar inn personer med redusert arbeidsevne i sin virksomhet og lykkes godt med det.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Lederneen
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;05/2019
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectStyringen
dc.subjectLedelseen
dc.subjectOmstillingen
dc.subjectDigitaliseringen
dc.subjectKonflikten
dc.subjectVarslingen
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.titleNorsk Ledelsesbarometer 2019en
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel