Show simple item record

dc.contributor.authorMaximova-Mentzoni, Tatiana
dc.contributor.authorVærhaug, Kristin
dc.contributor.authorStene, Line
dc.contributor.authorThevik, Camilla
dc.date.accessioned2020-09-20T10:52:07Z
dc.date.available2020-09-20T10:52:07Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8913
dc.description.abstractDenne håndboken er basert på erfaringer fra et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på oppdrag for og med finansiering fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2016–2019. Hensikten med prosjektet var å fremskaffe forsknings- og praksisbasert kunnskap om bruk av tilnærmingen Supported Employment (SE) i kvalifiseringstiltak for innvandrere. Totalt åtte caseprosjekter prøvde ut SE-femtrinnsprosessen og medvirket til metodeutviklingen. Prosjektene var fire introduksjonsprogrammer for nyankomne flyktninger og familiegjenforente med flyktninger og fire Jobbsjansen-prosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner. Håndboken retter seg primært mot jobbspesialister for innvandrere med sammensatte bistandsbehov, men vi håper den også blir til støtte og inspirasjon for alle veiledere som jobber med arbeidsinkludering av denne målgruppen. Håndboken er et supplement til eksisterende verktøy innen Supported Employment, for eksempel verktøykassen fra European Union of Supported Employment. Selv om håndboken gir en innføring i SE-femtrinnsprosessen og de generelle metodene, er dens primære oppgave å adressere målgruppespesifikke bistandsbehov og komme med utprøvde forslag til målgruppespesifikke metodiske tilnærminger i SE-femtrinnsprosessen.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektorateten
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat;2019:08
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectSupported Employmenten
dc.subjectBistandsbehoven
dc.subjectSE-femtrinnsprosessenen
dc.subjectKvalifiseringstiltaken
dc.subjectInnvandrereen
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.titleSupported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøyen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record