Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorPedersen, Eirin
dc.date.accessioned2020-09-20T10:42:25Z
dc.date.available2020-09-20T10:42:25Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8912
dc.description.abstractPå tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. Dette gjelder også for bydel Gamle Oslo. Ifølge representanter for bydelen kan trolig rundt en tredel av de omtrent 3000 unge i alderen 14-23 år i bydelen mangle tilstrekkelig nettverk eller erfaringer som gjør det mulig for dem å få tilgang på sommerjobber eller deltidsjobber, som ofte blir viktige inngangsporter til arbeidslivet. Mange av disse ungdommene kommer fra familier med vanskelig økonomi, og med begrensede erfaringer fra arbeidslivet. En del av dem «trekker på gata», og noen finner inntektsmuligheter i hasjsalg langs Akerselva. Bydel Gamle Oslo har som ambisjon å i større grad bli en kunnskapsdrevet bydel som bygger sitt arbeid og sine intervensjoner på forskningsbasert kunnskap. Bydelen ønsket derfor en sammenstilling av foreliggende kunnskap og innsikt om a) deltids- og sommerjobb som virkemiddel i forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og b) arbeid som innsatsfaktor for at unge kan greie å gjennomføre og bestå videregående opplæring og/eller unngå utenforskap, passivitet og uhelse. Arbeidsforskningsinstituttet ble forespurt om å gjøre en kunnskapssammenstilling om dette, og resultatet fra arbeidet foreligger i dette notatet. Arbeidet har foregått fra slutten av mai til starten av juli, altså omtrent en og en halv måned. Grunnet både begrensete økonomiske rammer og kort tid, bygger denne kunnskapssammenstillingen i stor grad på innsikt og kunnskap om viktige nasjonale og internasjonale studier ervervet i forbindelse med forskningsprosjekter gjennomført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet de senere år. Men vi har i tillegg gjort separate litteratursøk på problemstillingene i prosjektet.en
dc.description.sponsorshipOslo kommune, Bydel Gamle Osloen
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat;2019:07
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectSamfunnsinnkluderingen
dc.subjectForebyggendeen
dc.subjectBarne- og ungdomsarbeiden
dc.subjectDeltidsarbeiden
dc.subjectVideregående skoleen
dc.titleBetydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge: En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskapen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel