Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrattbakk, Ingar
dc.contributor.authorWoll Mauseth, Katrine
dc.contributor.authorAunan, Sigmund
dc.contributor.authorAasen, Lars
dc.date.accessioned2020-09-20T10:02:14Z
dc.date.available2020-09-20T10:02:14Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8907
dc.description.abstractLeieboerforeningen (Lbf) tok høsten 2016 initiativ til et prosjekt om å teste en metode for medvirkning blant kommunale leietakere. Ideen var inspirert av den omfattende medvirkningen beboere i «social housing» - både i kommunal og privat sektor – har i Skottland. Lbf ved daglig leder Lars Aasen og styreleder Sigmund Aunan kontaktet forsker Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Sammen utformet de en prosjektsøknad om kompetansetilskudd fra Husbanken i februar 2017 som ble innvilget i april 2017. Hva vet vi egentlig om boligsituasjonen og bomiljøet i landets 111 0001 kommunale boliger? Det finnes en del forskning som viser at situasjonen i kommunale utleieboliger er svært varierende når det gjelder hva slags boligstandard, bomiljø og oppvekstmiljø som tilbys, og flere studier peker på at enkelte steder er store utfordringer. De fleste av disse studiene bygger imidlertid på informasjon innhentet fra personer i tjenesteapparatet mens det er stor mangel på studier hvor beboernes egne opplevelser kommer til uttrykk. Vi stilte oss derfor spørsmålet: I hvilken grad kjenner vi til beboernes egne vurderinger av sin boligsituasjon? Hvordan opplever beboerne å bo i kommunal bolig? Å løfte fram beboernes egne stemmer og bidra til økt beboermedvirkning har vært sentralt i dette boindeks-prosjektet. I hvilken grad opplever denne gruppen at de «bor trygt og godt» slik det overordnede målet for boligpolitikken er formulert? Hvordan kan vi styrke medvirkningen fra kommunale beboere basert på erfaringskompetanse og likemannsarbeid?en
dc.description.sponsorshipHusbankenen
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat;2019:01
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectBioindeksen
dc.subjectLeieboligeren
dc.subjectBoligen
dc.subjectBomiljøen
dc.subjectKontraktsforholden
dc.subjectUtleieren
dc.titleUtvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleieren
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel