Show simple item record

dc.contributor.advisorTelle-Hansen, Vibeke
dc.contributor.advisorGarnweidner-Holme, Lisa
dc.contributor.advisorIrgens-Jensen, Harald
dc.contributor.authorLieberg, Helle Skoglund
dc.date.accessioned2020-09-07T08:19:30Z
dc.date.available2020-09-07T08:19:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8883
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractBakgrunn: Kosthold har stor betydning for å opprettholde god helse, utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte-og karsykdommer, type 2 diabetes og kreft påvirkes i stor grad av livsstil og kosthold. Disse ikke-smittsomme sykdommene er de viktigste årsakene til sykdom og død i Norge. Mye av maten vi kjøper og spiser i Norge i dag er industriprodusert og matvareindustrien har dermed stor påvirkning på folkehelsen. Til tross for sterke oppfordringer fra helsemyndighetene om samarbeid mellom ernæringsforskning og industri, er Norge et av de landene i Europa der privat sektor bidrar i minst økonomisk grad til forskning. Per i dag er det lite forskning på samarbeid mellom forskere og matvareindustrien, og det kjennes ikke til studier på temaet fra Norge. Formål: Formålet med denne masteroppgaven var derfor å undersøke holdninger og erfaringer forskere og ansatte i matvareindustrien har til forskningssamarbeid. Metode: Det ble gjennomført ti inviduelle intervjuer blant forskere innen ernæring og matteknologi (n=5 og ansatte i matvareindustrien (n=5). Intervjuene ble gjennomført fra november til desember 2019 i Norge. Intervjuene ble analysert med tematisk analyse. Resultater: Hovedfunnene fra denne studien viste at både forskere og ansatte i matvareindustrien har positive holdninger til og erfaringer med forskningssamarbeid. Samarbeidene oppleves generelt som verdifulle, men etiske og juridiske spørsmål, særlig knyttet til eierskap og retningslinjer for publisering kan oppstå. De fleste påpeker også betydningen av en god samarbeidsavtale, men opplever samtidig vanskeligheter med utforming og å etterfølge avtalen. Fagkompetanse hos industripartner, tillit og åpenhet trekkes frem som viktige faktorer for et vellykket samarbeid av begge parter. Konklusjon: Betydningen av gode samarbeidsavtaler, gjensidig tillit og at industripartnerne har kompetanse innen ernæring, helse og/eller forskning ble trukket frem som viktige suksessfaktorer. For å sikre gode samarbeidsavtaler, bør forskere og representanter fra matvareindustrien ha et tettere samarbeid med jurister med kompetanse i rettsområdet ved utarbeidelse av avtalen. For fremtidig samarbeid, som igjen vil kunne bidra med nye produkter, økonomisk vekst og bedre folkehelse, er det viktig at FoU- avdelingene i industrien opprettholdes og/eller styrkes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2020
dc.subjectForskningssamarbeiden
dc.subjectMatvareindustrien
dc.subjectEtikken
dc.subjectJuridiske aspekteren
dc.subjectForskningen
dc.subjectForskereen
dc.titleHoldninger og erfaringer til forskningssamarbeid mellom forskere og matvareindustri: En kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record