Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNore, Hæge
dc.contributor.authorJøssong, Oskar Kristoffer
dc.date.accessioned2020-08-28T09:17:26Z
dc.date.available2020-08-28T09:17:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8860
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractInnledning-Hvorfor elbil som objekt i skole- Det faktum at elbilbestanden i Norge har vokst mye de siste ti årene kan påvirke yrkesfaglærerne og videregående skoler, siden det bilbransjen ønsker er arbeidskraft som har forutsetninger for å virke i den nye virkelighet som den tekniske innovasjonen her skapt. I oppgaven blir søkelyset satt på yrkesfaglærerne vis-a-vis denne utvikling som kan betegnes som et paradigmeskifte. Den praksis som yrkeslærerne bruker er akkurat det praktiske fellesskapet. Med elbil som arbeidsobjekt er problematikk bl. a. med HMS av annen karakter en vanlig elektro med 12 volts spenning. Måten for eleven til å delta i arbeidsmomentene med å se eller utføre er yrkesfaglærerens og skolens ansvar. «Hands-on» eller bruk av taktile sanser blir i høyspenningsfelt uaktuell læringsmetode uten høyeste sikring. Motivasjon til læring kan være av forskjellige grunner og det gjelder å finne ut om den er for hånden og hva som bestemmer intensiteten eller ikke er interessant. Innføring av ny læreplan er en overgang fra tidligere kravspesifisert viser seg å gå mot en mer formålstjenlig i sin ordlyd. Metode- Læreplan fra forskjellige tider ble undersøkt. Hvilke forventninger har yrkesfaglæreren og hvor bevisste er de på endringene? Har lærerne en unison forståelse og enighet om hvilken retning dette går? Metoden for undersøkningen er datainnsamling gjennom intervjuer med ni yrkesfaglærere i Stor-Oslo området. Det er primærkilden som brukes med sekundær litteratur innom arbeidsfeltet. Dokumentasjonsanalyse av offentlige utredninger og litteratur var på sin plass som metode for å ytterligere forstå skoleledelse i Norge. Yrkesfaglærere og bransje var/er synkroniserte i å få til kompetanseheving i elbil som læringsobjekt. Avgrensning- Hovedtyngden i oppgaven er på kompetanseutvikling. På hvilken måte kompletterer bilfaglærere sin kompetanse innen el-/hybridbil? Tre konkrete forskningsspørsmål strukturerer tilnærmingen: • Hvordan forholder lærere seg til endringen i bilbransjen med blant annet økningen av el/hybrid biler? • På hvilken måte oppdaterer/kompletterer bilfaglærere seg faglig, på el-/hybridbilutviklingen? • Hva er det som inspirerer/motiverer bilfaglærere til å holde seg fagoppdatert? Resultater- Resultatene er at yrkesfaglæreren føler behovet for oppdatering av kunnskap gjennom kurs og hospitering. Initiativ til læring kommer for det meste fra dem selv, drivkraften er deres egen motivasjon og empati for elevenes beste. Skoleledelse er støttende til en viss grad. Rektorer er opptatt av at den formelle pedagogiske ferdighet oppnås gjennom videreutdanning. Fagdybde forstås primært av yrkesfaglærerne som kunnskapsfornyelse og påfyll. Min arbeidshypotese om at den hurtige økningen i elbiler i Norge/Oslo skulle ha konsekvenser for lærerne og elevene i pedagogisk og didaktisk betydning anses påvist utfra informantene og deres geografi. Yrkesfaglærerne er opptatt med spørsmålet og venter at nye LP som er på vei, langt på vei tar fatt i elbil og læring.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2020
dc.subjectYrkesfaglæreren
dc.subjectYrkesfagen
dc.subjectKompetanseutviklingen
dc.subjectElbileren
dc.subjectLæreplaneren
dc.subjectHMSen
dc.subjectFagfornyelseen
dc.subjectLæringen
dc.titleHøyspenning med elbil i opplæring: Yrkesfaglærerens utfordring i skole og mot bransje. En kvalitativ undersøkelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel