Show simple item record

dc.contributor.advisorDeichman-Sørensen, Trine
dc.contributor.authorAlstad, Anne-Marthe Lie
dc.contributor.authorJacobsen, Stine Mari
dc.date.accessioned2020-08-27T12:50:01Z
dc.date.available2020-08-27T12:50:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8855
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractSom individer vokser og utvikler vi oss hele livet. Gjennom sosiale relasjoner, skole, studier og arbeidsliv utvikler vi vår kunnskap og våre ferdigheter. Mesteparten av denne utviklingen skjer i samhandling med andre. Gjennom ulike konstellasjoner og innenfor ulike felt utforsker, lærer og presterer vi. I denne studien har vi vært interessert i å finne ut hvordan kollektivet bidrar til den enkeltes utvikling og prestasjon, og hvordan individet på sin side bidrar til at kollektivet utvikler seg. I vårt daglige arbeid med undervisning i scenisk dans på programfag musikk, dans, drama i videregående skole, er forholdet mellom individ og kollektiv aktuelt og interessant. Scenisk dans undervises i gruppe, men med et sterkt fokus på utvikling av individuelle ferdigheter. Danseelevene vil, på lik linje med dansekunstnere i det profesjonelle dansefeltet, også prestere som et kollektiv i form av sceniske visninger. For at kollektivet skal prestere godt, er ikke gode individuelle ferdigheter alene tilstrekkelig. Samspillet individene imellom må også fungere for at den felles prestasjonen skal bli vellykket. På samme måte er det i et idrettslag. Et fotballag med elleve stjernespillere vinner ikke kampen dersom de ikke klarer å samarbeide om å få ballen i mål. Laget som enhet må formes og dyrkes for at enkeltprestasjonene skal komme til sin fulle rett. Med utgangspunkt i denne interessen for forholdet mellom individ og kollektiv, stilte vi oss følgende spørsmål: Hvordan foregår gruppesamspillet i høyt presterende miljøer, og hva betyr det for individuell utvikling og prestasjon? Vi har sett til høyt presterende, profesjonelle miljøer for å søke svar og lære av deres erfaringer. Gjennom observasjon og kvalitative intervju har vi gjort undersøkelser blant profesjonelle dansekunstnere, håndballspillere i eliteserien, samt ledere og trenere innenfor disse feltene. I våre undersøkelser har vi fått et innblikk i hvordan relasjonene innad i kollektivet har betydning for både individuelle og kollektive prosesser og resultater, samt hvordan trygghet, anerkjennelse og kommunikasjon fremmes gjennom kroppslig arbeid og taktil berøring. Vi har sett på det komplekse forholdet mellom konkurranse og samarbeid, og hvordan både utøvere og ledere utøver sitt ansvar overfor seg selv og kollektivet, og på denne måten bidrar til å fremme eller hemme individuell og kollektiv utvikling og prestasjon. Vi håper denne studien kan bidra til å heve blikket fra det individorienterte fokuset som preger vårt samfunn i dag, og se i retning av potensialet som ligger i et mer kollektivorientert læringssyn. Vi håper også at vår studie kan være et lite tillegg til det relativt uutforskede norske dansefeltet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2020
dc.subjectIndividen
dc.subjectKollektiven
dc.subjectDansen
dc.subjectIdretten
dc.subjectSamspillen
dc.subjectAnsvaren
dc.subjectKonkurranseen
dc.subjectStøtteen
dc.titleÅ løfte og bli løftet: En kvalitativ undersøkelse om indivduell utvikling og prestasjon i kollektivt samspillen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record