Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.advisorSwensen, Håkon
dc.contributor.authorSandum, Camilla
dc.date.accessioned2020-07-03T09:14:59Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8757
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractFra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet (Medietilsynet, 2016b). Denne oppgaven undersøker om det kan være mulige sammenhenger mellom ungdoms spilladferd på fritiden og motivasjon på skolen. For spilladferd er det undersøkt vaner som tidsbruk, foretrukken spillplattform og holdninger til spill. For å undersøke skolemotivasjon er det sett på forventinger til karakterer, deltakelse trivsel og mulighet for medbestemmelse. Av teori blir det sett på motivasjonsteorier og teorier som har med spill og spilladferd å gjøre. Utvalget i oppgaven er ungdom som går de to siste årene på videregående, studieprogram Medier og kommunikasjon. Det er innhentet data i to omganger med en spørreundersøkelse med 94 respondenter og det er også gjennomført seks intervjuer. Funn fra undersøkelsene er at det kun er på noen områder der det er klare sammenhenger mellom ungdom som spiller mye og skolemotivasjon. Mens det er få forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder skolearenaen er det klare forskjeller mellom kjønn når det gjelder spilladferd. Generelt beskriver oppgaven at ungdommene trives godt på skolen, men at de føler lite læringsutbytte. De er allikevel generelt fornøyd med sin egen innsats og skoleprestasjoner.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectSkolemotivasjonen
dc.subjectDataspillen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectVideregående skoleren
dc.subjectMedieren
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectSpillen
dc.titleEr det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel