Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.authorGjerald, Kari Oanh
dc.date.accessioned2020-06-26T08:16:40Z
dc.date.available2020-06-26T08:16:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8740
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractde siste årene har nettbrett blitt tatt i bruk som en del av undervisningen i det digitale klasserommet. Den økende innføringen av digitale verktøy i klasserommet henger sammen med teknologiens utvikling av samfunn og hvordan den påvirker måten vi lever på. Teknologien påvirker også skolens innhold, hvor skolene tar i bruk teknologi som et verktøy i undervisningen. Å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen handler først og fremst om å utvikle ferdigheter og kunnskap, slik at vi forbereder elevene på en deltakelse i et fremtidig utdannings-, yrkes- og samfunnsliv. Derfor er det viktig at vi tilrettelegger undervisningen slik at vi møter hver enkelt elevs behov og forutsetning for å lære. Målet i studien er å undersøke hvordan læreren kan bruke nettbrettet for å tilrettelegge undervisningen for de yngste elevene. Det ble gjort undersøkelser på hvordan bruk av nettbrett henger sammen med lærerens rolle som klasseleder, og hvilke kompetanser en lærer må utvikle i det digitale klasserommet. Datainnsamlingen i studien min har blitt gjennomført gjennom observasjon og intervju med to lærere på to ulike skoler med satsning på nettbrett. Gjennom lærerens utsagn, refleksjoner, vurderinger og observasjoner i sammenheng med tidligere forskning og teori, viste bruken av nettbrett seg som godt egnet for å tilrettelegge undervisningen for hver enkelt elev. Nettbrettets multimodalitet og verktøyet i seg selv førte til tilrettelegging i undervisningen, hvor elevene brukte bilde, lyd, video, tekst og applikasjoner for å løse oppgaver. Gjennom valg av oppgavetyper, fagets innhold og lærerens bruk av nettbrett, skjedde den tilpassede undervisningen etter mengde, behov og forutsetning. På denne måten førte samspillet mellom lærerens faglige-, pedagogiske- og digitale kompetanse (TPACK) til utnytting av potensialet i nettbrettet som ble aktivt brukt for å tilrettelegge undervisningen for alle elevene. Dette gjenspeilet seg i både observasjonene og intervjuene. Studien oppsummerer at bruk av nettbrett i undervisningen har et potensial som kan brukes som tilrettelegging for hver enkelt elev. For å utnytte potensialet, er klasseledelse og lærerens fagdidaktiske digitale kompetanse avgjørende for bruken.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAIKT-MASTER;2019
dc.subjectLærerrollenen
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectKlasseledelseen
dc.subjectNettbretten
dc.subjectSmåskolenen
dc.subjectTilpasset undervisningen
dc.subjectTidlig innsatsen
dc.titleHvordan kan læreren bruke nettbrett for å tilrettelegge undervisningen for de yngste elevene?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel