Show simple item record

dc.contributor.advisorØstensjø, Sigrid
dc.contributor.authorGisleberg, Kari
dc.date.accessioned2020-05-13T12:20:22Z
dc.date.available2020-05-13T12:20:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8587
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Som del av implementering av kunnskapsbasert praksis innenfor habiliteringsfeltet er det økende krav om bruk av standardiserte verktøy i arbeidet med å kartlegge barns funksjon og for å kunne dokumentere effekt av tiltak som iverksettes. Det er lite kunnskap om hvordan fysioterapeutene erfarer bruk av motoriske tester som del av sin kartleggingspraksis. Hensikten med denne studien er å få mer kunnskap om motorisk testing av barn som en kompleks virksomhet gjennom at fysioterapeuter reflekterer rundt sine erfaringer. Studien har hovedfokus på selve testsituasjonen, men denne rammes inn av beslutningen om å teste og av det som skjer i etterkant, fortolkning og anvendelse av informasjonen som testen frembringer. Spørsmålet som utforskes er: Hvordan erfarer fysioterapeuter bruk av standardiserte tester i sin kartlegging av barns motoriske kompetanse? Metode: Samtaler med seks fysioterapeuter forankret i videoopptak av reelle testsituasjoner. Det ble gjennomført en kvalitativ tematisk analyse av det transkriberte materialet. Resultater og diskusjon: Resultatene fra analysen kan oppsummeres i utsagnet: «På lag med barnet» som utdypes gjennom de fire hovedtemaene som ble analysert frem, 1) Avveining av nytte og ulemper 2) Strategier for at barna skal få vise hva de kan 3) Strategier for at barna skal oppleve å lykkes, og 4) Kommunisering av testinformasjon. Fysioterapeuters avveininger av nytte og ulemper med motorisk testing kan ses i lys av økende krav om å kunne fremskaffe mer kvantifiserbar og «objektiv» informasjon. Hvordan testing kan oppleves for barnet er sentralt i vurderingen om å teste eller ikke teste. «På lag med barnet» uttrykker også hvordan fysioterapeutene vektlegger å gi barnet mulighet for å klare oppgavene og oppleve mestring i testsituasjonen, og likeledes betydningen av barnets potensiale når resultatene fra testen skal formidles.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAREH;2018
dc.subjectStandardiseringen
dc.subjectTestingen
dc.subjectFysioterapeuteren
dc.subjectBarnen
dc.subjectKartleggingspraksisen
dc.subjectMotorisk kompetanseen
dc.titlePå lag med barnet: En kvalitativ studie av fysioterapeuters erfaringer med standardiserte motoriske testeren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record