Show simple item record

dc.contributor.advisorBrovold, Therese
dc.contributor.advisorBø, Elisabeth
dc.contributor.authorMwanyolo, Cathrine Klykken
dc.date.accessioned2020-05-07T08:22:02Z
dc.date.available2020-05-07T08:22:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8512
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn og formål. Formålet med denne studien var å undersøke om en intervensjonsgruppe (n=54) som utførte høyintensiv og variert gangtrening i rehabiliteringen etter hjerneslag i subakutt fase, ville ha en statistisk signifikant forskjell i endring i balanse, ganghastighet og gangdistanse fra baseline til utskrivelse, sammenlignet med en konvensjonellgruppe (n=56) som utførte «treatment as usual». Vi ville også undersøke om det var en statistisk signifikant endring innad i gruppene fra baseline til utskrivelse. Metode. Denne studien er en kvantitativ prospektiv kvasieksperimentell studie med et pre-postdesign. Det er brukt allerede innsamlede data fra FIRST-Oslo «focused intensive repetitive step training». Det var totalt 110 deltakere fordelt på en intervensjonsgruppe (n=54) og en konvensjonellgruppe (n=56). Bergs balanseskala (BBS), 10 meter gangtest (10MWT) og 6 minutters gangtest (6MWT) ble målt ved baseline og ved utskrivelse. Intervensjonsgruppen fikk intensiv og variert gangtrening med varighet > 40 min, med 70- 85% av maks puls, mandag-fredag, konvensjonellgruppen mottok «treatment as usual» mandag-fredag. Resultater. Det var en statistisk signifikant forskjell i endring i median mellom gruppene fra baseline til utskrivelse (p˂.001). Det var en statistisk signifikant endring på alle utfallsmålene fra baseline til utskrivelse både i konvensjonellgruppe og intervensjonsgruppen (p˂.001) med størst endring i intervensjonsgruppen. Median endring fra baseline til utskrivelse på BBS var 11 poeng for intervensjonsgruppen, og 5 poeng for konvensjonellgruppen. På 10MWT selvvalgt ganghastighet var det median endring på 0.4 m/sek for intervensjonsgruppen, og 0.2 m/sek for konvensjonellgruppen. På maksimal ganghastighet var det median endring på 0.4 m/sek for intervensjonsgruppen, og 0.2 m/sek for konvensjonellgruppen. På 6MWT var det median endring på 112 meter for intervensjonsgruppen, og 57 meter for konvensjonellgruppen. Konklusjon. Høyintensiv og variert gangtrening ga en statistisk signifikant større bedring på balanse, ganghastighet og gangdistanse hos intervensjonsgruppen enn konvensjonellgruppen i subakutt fase etter hjerneslag.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYSD;2019
dc.subjectHjerneslagen
dc.subjectSubakutt faseen
dc.subjectRehabiliteringen
dc.subjectBalanseen
dc.subjectGanghastigheten
dc.subjectGangdistanseen
dc.subjectGangtreningen
dc.titleHøyintensiv gangtrening – den beste rehabiliteringen for slagpasienter med nedsatt gangfunksjon? En kvantitativ prospektiv kvasieksperimentell studie med et pre-postdesign.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record