Show simple item record

dc.contributor.authorHolte, Stine
dc.date.accessioned2020-01-21T11:43:58Z
dc.date.accessioned2020-04-14T07:05:20Z
dc.date.available2020-01-21T11:43:58Z
dc.date.available2020-04-14T07:05:20Z
dc.date.issued2019-03-22
dc.identifier.citationHolte S. Den tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinas. Teologisk Tidsskrift. 2019;8(1):24-40en
dc.identifier.issn1893-0263
dc.identifier.issn1893-0263
dc.identifier.issn1893-0271
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8419
dc.description.abstractArtikkelen undersøker forholdet mellom mors kropp, transcendens og etikk hos Simone de Beauvoir og Emmanuel Levinas. Mens Beauvoir beskriver erfaringen av kroppslig transcendens i graviditet og morskap på en måte som får frem erfaringens tvetydighet, er hennes beskrivelser av etisk transcendens knyttet til et mannlig ideal om å overskride seg selv og være aktiv og handlende. Det oppstår dermed et spenningsforhold mellom det etiske idealet og kvinnens faktiske kroppslige passivitet. Hos Levinas er det derimot ingen motsetning mellom den etiske og den kroppslige transcendensen, som forenes i tanken om morskapet som en universell metafor for det etiske subjektet, et subjekt som forstås som en radikalt ansvarlig bærer av et annet liv. Artikkelen foreslår at begge tenkerne gir viktige bidrag til en etisk kvalifisering avmorskroppens fenomenologi, samtidig somdeutfordrer hverandre på hver sin måte.en
dc.description.abstractThe article explores the relation between the maternal body, transcendence and ethics in Simone de Beauvoir and Emmanuel Levinas. Whereas Beauvoir describes the experience of bodily transcendence in pregnancy and maternity as deeply ambiguous, her descriptions ofethical transcendence are connected toa male ideal of self-transcendence and being active.We thus see a tension between the ethical ideal and the actual bodily passivity of the woman. In Levinas there is no opposition between ethical and bodily transcendence, as the experiences are united in the notion of maternity as a universal metaphor for the ethical subject, understood as a radically responsible bearer of another life. The article suggests that both thinkers give important contributions to an ethical qualification of the maternal body, at the same time as they challenge each other in different ways.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTeologisk Tidsskrift;Årgang 8, nr. 1-2019
dc.rights© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectde Beauvoir, Simoneen
dc.subjectLevinas, Emmanuelen
dc.subjectMorskapen
dc.subjectEtikken
dc.subjectTranscendensen
dc.subjectFenomenologien
dc.titleDen tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinasen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-21T11:43:58Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1686993
dc.source.journalTeologisk Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).