Show simple item record

dc.contributor.authorHellevik, Tale
dc.contributor.authorHellevik, Ottar
dc.contributor.authorØstbakken, Kjersti Misje
dc.date.accessioned2020-01-16T10:36:50Z
dc.date.accessioned2020-03-30T14:05:20Z
dc.date.available2020-01-16T10:36:50Z
dc.date.available2020-03-30T14:05:20Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.identifier.citationHellevik T, Hellevik O, Østbakken KM. Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet. 2019;36(1-2):79-99en
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8351
dc.description.abstractForskjeller i holdninger har vært trukket fram som en mulig forklaring på den vedvarende kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi undersøker om det er kjønnsforskjeller i synet på bruk av sykefravær i situasjoner der dette strengt tatt ikke er legitimt ut fra sykemeldingsreglementet. Analysen viser at kvinner har større tilbøyelighet enn menn til å akseptere slikt uberettiget sykefravær. Forskjellen er liten, men robust over tid og mellom aldersgrupper. I tillegg er menn generelt strengere enn kvinner i synet på hva som er rimelige grunner for sykefravær, og hvor lenge et fravær bør vare.en
dc.description.abstractDifferences in attitudes have been suggested as a plausible explanation for the persistent gender difference in sick leave. We investigate whether there are gender differences in opinions on the use of sickness absence in situations where, strictly speaking, it is not legitimate. The analysis shows that women have a greater inclination than men do to accept this type of unjustified sickness absence. The difference is small but robust over time and betweenage groups. In addition, men are generallystricter than women when considering different reasons for sick leave, and the length of an absence.en
dc.description.sponsorshipArbeidet med denne artikkelen eren del av forskningsprosjektet «Sosiale mønstre isykefravær: betydningen av verdier, holdninger og normer». Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer 237993.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesSøkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 1-2-2019
dc.rights© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectHoldningeren
dc.subjectSykefraværen
dc.subjectKjønnsforskjelleren
dc.titleKan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefraværen
dc.title.alternativeIs staying home from work acceptable if you are well enough to go? Gender differences in opinions on «unjustified» sickness absenceen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-16T10:36:50Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05
dc.identifier.cristin1687988
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 237993


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).