Show simple item record

dc.contributor.authorGray, William James Andrew
dc.contributor.authorMartinussen, Geir
dc.date.accessioned2020-01-03T09:51:29Z
dc.date.accessioned2020-01-13T13:23:46Z
dc.date.available2020-01-03T09:51:29Z
dc.date.available2020-01-13T13:23:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGray, Martinussen. Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn. UNIPED. 2019en
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7972
dc.description.abstractUndersøkelser av studenters tidsbruk har oftest foregått ved at studentene ved et mer eller mindre tilfeldig tidspunkt i året har blitt bedt om å anslå sin gjennomsnittlige arbeidstid per uke, gjeldende for hele året. En slik måte å undersøke på har metodiske svakheter: det er vanskelig for studentene både å huske dette i ettertid og å anslå hvordan det blir i resten av studieåret. For å unngå slike svakheter ba vi i vår undersøkelse lærerstudenter føre logg over arbeidstiden sin i utvalgte uker. Vi undersøkte på denne måten i to årskull i grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. trinn, GLU1–7, over ett år. Våre resultater tyder på at lærerstudenter i gjennomsnitt jobber over 35 timer studierelatert og over 40 timer totalt sett per uke. Vi har også sammenliknet våre data med data fra Studiebarometeret (www.studiebarometeret.no), der NOKUT om høsten ber studentene oppgi antatt gjennomsnittlig arbeidstid. Våre resultater samsvarer relativt godt med resultatene fra NOKUT, men vi diskuterer blant annet hvorvidt NOKUT også burde trukket inn andre aktiviteter som studierelaterte.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesUniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Ågang 42, Nr. 2
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectStudenteren
dc.subjectStudiebarometereten
dc.subjectGrunnskolelærerutdanningeren
dc.subjectTidsbruk
dc.titleStudenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinnen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-03T09:51:29Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-02-04
dc.identifier.cristin1707339
dc.source.journalUNIPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0