Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAskvik, Tanja
dc.contributor.authorDrange, Ida
dc.date.accessioned2019-12-16T09:14:16Z
dc.date.accessioned2019-12-17T13:04:16Z
dc.date.available2019-12-16T09:14:16Z
dc.date.available2019-12-17T13:04:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAskvik, Drange. Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet. 2019;36(3):194-210en
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7920
dc.description.abstractDet er betydelige forskjeller i hvem som blir i Universitets- og høyskolesektoren etter oppnådd doktorgrad om man sammenligner personer med majoritetsbakgrunn og innvandrere. Doktorer med majoritetsbakgrunn har størst sannsynlighet for å inneha en undervisnings- eller forskningsstilling i UH-sektoren. Forskjellen er størst innenfor pedagogiske og økonomisk administrative fagfelt og lavest innenfor helsefag og naturvitenskapelige og teknologiske fagfelt. Det er små forskjeller i sannsynligheten for å ha et professorat ti år etter uteksaminering etter innvandringsbakgrunn, men innvandrere har en marginalt lavere sannsynlighet for å oppnå dette.en
dc.description.abstractThere are considerable differences in who stays in academia after achieving a Ph.D. when comparing the majority population with immigrants. Doctors of majority origin have a higher likelihood of having a teaching or research position at universities or university colleges, but the differences vary between different fields of education. The largest differences are found within the fields of pedagogy and economics and administration, while the smallest difference is observed in health-related subjects, natural sciences, and technology. Immigrants generally have a slightly lower likelihood of being professors.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesSøkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 3
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectAkademiaen
dc.subjectProfessorateren
dc.subjectInnvandrereen
dc.subjectFagfelteren
dc.titleEtnisk mangfold i akademiaen
dc.title.alternativeEthnic diversity in academia
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-12-16T09:14:16Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/iss.1505-7989-2019-03-06
dc.identifier.cristin1712894
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).