Show simple item record

dc.contributor.authorBygdås, Arne
dc.contributor.authorEivind, Falkum
dc.date.accessioned2019-11-14T11:57:24Z
dc.date.accessioned2019-11-15T11:46:59Z
dc.date.available2019-11-14T11:57:24Z
dc.date.available2019-11-15T11:46:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBygdås AL, Eivind. Samarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøya. Beta. 2019;33(2):150-165en
dc.identifier.issn0801-3322
dc.identifier.issn1504-3134
dc.identifier.issn1504-3134
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7834
dc.description.abstractRECs waferfabrikk ble etablert i 2003 i Hydros industripark på Herøya. Industrien i Grenland har lange tradisjoner for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på mange nivå. Etter en krevende oppstart gikk REC-fabrikken en periode med store overskudd, helt til prisen på silisiumwafere begynte å synke i 2009. Fra da av gikk det utforbakke til den ble slått konkurs i september 2012. Vi har studert hvordan Lean-produksjonsmetodikk ble brukt til styring og ledelse av fabrikken både i oppgangs- og nedgangstider, og beskriver i denne artikkelen møtet mellom en medvirkningskultur preget av den norske samarbeidsmodellen og en rasjonell-analytisk lederorientert produksjonsfilosofi, Lean. Våre funn viser at innføring av Lean ikke nødvendigvis er noen hindring for praktiseringen av den norske arbeidslivsmodellen, og at det er hvordan Lean oversettes og anvendes i praksis som avgjør hvorvidt det oppnås synergier og positive resultater.en
dc.description.abstractREC established the wafer factory at Herøya in 2003 in an industrial park with a long history of employers and employees’ collaboration. After a difficult start-up, the factory performed very well until the price of silicon wafers started to fall in 2009. From then on, a long period of declining performance followed before bankruptcy in September 2012. We have studied how Lean production was used to manage the factory in periods of growth and decline and describe in this article the encounters between a culture of participation prominent in the Norwegian cooperative model and the rational-analytical managerial oriented production philosophy Lean. Our findings suggest that introducing Lean is not necessarily a hindrance for working by the Norwegian work life model, rather it is how Lean is translated and practiced in concrete settings that decides whether synergies and positive effects will emerge.en
dc.description.sponsorshipArtikkelen er skrevet med støtte fra forskningsprosjektet LEAN Operations som er delfinansiert av BIA-programmet hos Norges forskningsråd.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesBeta: Scandinavian Journal of Business Research;Årgang 33, nr. 2
dc.rightsAuthor can archive post-print (ie final draft post-refereeing).en
dc.subjectLeanen
dc.subjectEndringsledelseen
dc.subjectStyringen
dc.subjectOrganisasjonslæringen
dc.subjectRegional utviklingen
dc.subjectVeltrimmet produksjon
dc.titleSamarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøyaen
dc.title.alternativeCooperation, Participation and Innovation – a study of external pressure and local restructuring by REC ScanWafer Herøya
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-11-14T11:57:24Z
dc.description.versionacceptedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2019-02-03
dc.identifier.cristin1747532
dc.source.journalBeta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record