Show simple item record

dc.contributor.authorHågvar, Yngve Benestad
dc.date.accessioned2019-11-05T12:15:14Z
dc.date.accessioned2019-11-07T13:39:20Z
dc.date.available2019-11-05T12:15:14Z
dc.date.available2019-11-07T13:39:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHågvar. Derfor slutter studenter på journalistutdanningen. UNIPED. 2019;42(4):355-367en
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7805
dc.description.abstractMange frafallsstudier av høyere utdanning er kvantitative analyser av omfattende bakgrunnsdata. Men for å få vite hvorfor studentene faktisk slutter, må vi spørre dem. Denne casestudien bidrar til den kvalitative frafallsforskningen ved å undersøke hvorfor studentene slutter på et tradisjonelt prestisjetungt studium som journalistutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Materialet er kvalitative intervjuer med 15 av de 18 studentene som ikke fullførte første studieår i 2017/2018. Analysen viser at omtrent halvparten sluttet av grunner utenfor universitetets kontroll. Den andre halvparten sluttet hovedsakelig fordi studiet ikke var som de trodde; de var uforberedt på profesjonsperspektivet og syntes det ble det for mye og for utfordrende aktiv læring. Mange ønsket å skrive kreativt istedenfor å lage nyheter. Rotete organisering og nedgangstider i bransjen var supplerende, men ikke avgjørende årsaker. For å motvirke frafallet bør utdanningen allerede ved studiestart diskutere med studentene hvordan den prosessorienterte pedagogikken skiller seg fra den prestasjonskulturen mange er vant til fra skolen – og lærerne må følge opp dette i responsgruppene. Det er også viktig med tydelig informasjon om gangen i studieløpet, så studentene ser at det blir mer kreativ skriving etter hvert. I rekrutteringsmaterialet må utdanningen framheve at studentene først og fremst utdannes til rollen som nyhetsjournalist.en
dc.description.abstractStudies of dropping out from higher education are often quantitative big-data analyses. To find out why the students really leave, however, we need to ask them. The present case study contributes to the qualitative drop-out research by exploring why students leave a prestigious study such as the journalism education at OsloMet – Oslo Metropolitan University in Norway. The material consists of qualitative interviews with 15 of the 18 students who did not finish their first year of study in 2017/2018. The analysis shows that about half of the students left because of reasons beyond the university’s control. The other half left mainly because the study differed from what they had expected. They were not prepared for the professional perspective and found the active learning forms too comprehensive and demanding. Many wished to pursue creative writing instead of making news. Disorganized teaching and hard times in the media business were contributing but not decisive factors. To prevent dropouts, the education should explicitly talk with new students about how the process-oriented pedagogy differs from the performance-oriented culture many of them are used to from school. When recruiting, the education should emphasize that the students are trained into the role as a news journalist.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesUniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 4-2019
dc.rightsUnder Creative Commons (CC BY 4.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectFrafallen
dc.subjectUniversiteteren
dc.subjectJournalistutdanningeren
dc.subjectKvalitative intervjueren
dc.subjectAktiv læringen
dc.subjectProfesjonsidentiteteren
dc.titleDerfor slutter studenter på journalistutdanningenen
dc.title.alternativeWhy journalist students are dropping out
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-11-05T12:15:14Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-04-03
dc.identifier.cristin1744221
dc.source.journalUNIPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Under Creative Commons (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Under Creative Commons (CC BY 4.0)