Show simple item record

dc.contributor.authorSkogsberg, Tom T.en_US
dc.date.accessioned2011-07-04T10:46:57Z
dc.date.available2011-07-04T10:46:57Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationMAYP 2009/Sken_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/779
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en Masteroppgave i Yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus, utarbeidet gjennom et fireårs deltidsstudie fra 2005 – våren 2009. Oppgavens siktemål var å ha fokus på ”Bilfagopplæring – gjennom samarbeid mellom skole og bedrift”, med utplassering av 12 elever ved èn Vg2 klasse for lette kjøretøy. Bilbransjen står overfor store utfordringer i årene som kommer i likhet med andre bransjer, når reformen om Kunnskapsløftet ble innført i den videregående skolen høsten 2006. Gjennom innføringen av Kunnskapsløftet ligger det føringer for at skolen skal ha et nært samarbeid med bedrifter. Det konstanteres at utviklingstrekkene i arbeidslivet vil få flere konsekvenser for fag og yrkesopplæringen. Undersøkelser viser at det vil bli behov for mer arbeidskraft i årene som kommer. Jeg har gjennom prosjektet hatt fokus på at det må bli en større andel av ungdom som må komme igjennom videregående skole med en kompetanse som gjør dem attraktive for bransjen og i stand til å delta i et arbeidslivet med store krav til innsats og omstillingsevne. Tallene på frafall i videregående opplæring, og særlig innenfor yrkesfagene, må derfor reduseres. Dette er årsaken til at jeg gjennom prosjektet har hatt interesse av å forske i utplassering av elever i bedrift. Dette kan brukes som et pedagogisk verktøy og en alternativ opplæringsarena i tillegg til skolen. Noen elever slutter i løpet av de første måneder etter skolestart, fordi deres yrkesvalg ikke var i henhold til deres forventninger. Jeg har derfor valgt å rette fokus mot utplasseringer og hvordan dette kan virke inn på elevenes motivasjon og deres bevissthet på valg av yrke. Jeg ønsker gjennom oppgaven å belyse to typer av utplasseringer i bedrift gjennom planlegging, gjennomføring, evaluering og analyse av viktige momenter som kan bidra til å styrke bilfagopplæringen i skolen. Det er foretatt undersøkelser fra to forskjellige typer av utplasseringer. Bakgrunn for dette var å se om de kunne ha noen positiv effekt på elevenes yrkesvalg. Oppgaven er derfor bygget opp med hovedfokus på utplassering og samarbeid mellom skole og bedrift. Bedriftenes erfaringer med å inngå partnerskapsavtaler er også tatt med her.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectBilfagopplæringen_US
dc.subjectUtplasseringen_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectBedrifteren_US
dc.subjectYrkesvalgen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.titleBilfagopplæring : et samarbeid mellom skole og bedrift : Hvordan kan bilfagopplæringen utvikles gjennom et samarbeid mellom skole og bedrift?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record