Show simple item record

dc.contributor.advisorKversøy, Kjartan Skoglyen_US
dc.contributor.advisorHartviksen, Mariten_US
dc.contributor.authorDoorn, Janca Molthe vanen_US
dc.date.accessioned2011-07-04T10:46:54Z
dc.date.available2011-07-04T10:46:54Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationMAYP 2010en_US
dc.identifier.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_12550en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/771
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractDette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt. Problemstillingen har vært hvordan forbedre egen yrkespraksis som kontaktlærer, samtidig som jeg legger til rette for refleksjon slik at sykepleiestudentene forbedrer sin yrkespraksis. Prosjektet har hatt fire fokusområder: 1. Strukturere og systematisere veiledning i praksis gjennom bevisst bruk av veiledningsstrategier som legger til rette for å oppdage selv 2. Videreutvikle egen kompetanse som lærer 3. Vise eksempler på hvordan systematisk veiledning i praksis kan gjøres 4. Bidra til studentenes empowerment gjennom refleksjon og opplevelser av mestring Hensikten har vært å legge til rette for refleksjon, slik at sykepleiestudentene oppdager sammenhenger i egen yrkespraksis, blir ansvarliggjort og opplever mestring. Prosjektet følges over ett år, gjennom fire praksisperioder. For hver praksisperiode ble det etablert et praksisfellesskap med studentene og lærer. I praksisfellesskapet har dialogen vært sentral. Møtene har vært refleksjonstid på skolen eller i institusjonen. Det har blitt jobbet systematisk og strukturert med ulike metoder relatert til problemstillingen og fokusområdene i prosjektet. I prosjektet er det brukt en forskningsmetode som er utviklet av Jack Whitehead og Jean McNiff i aksjonsforskningsmiljøet ved University of Bath. Metoden er en fremgangsmåte for å forbedre egen yrkespraksis. Tilretteleggingsstrategiene i prosjektet har vært postkortstrategi, samarbeidskontrakt jobbing, dele opplevelser og erfaringer, skrive og dele logg, skrive og dele pedagogiske soler og SØT- modellen som en gap analyse. Det har blitt lagt til rette for medvirkning og anerkjennelse ved at studentenes meninger, opplevelser og forståelse har blitt etterspurt. Kvalitative data har hovedsakelig blitt samlet inn gjennom de konfluente veiledningsstrategiene og verktøyene. Verktøyene ivaretar fenomenologisk respekt og egner seg særlig til å ivareta deltakernes egne perspektiver. Prosjektet har blitt presentert, analysert og drøftet med utgangspunkt i situasjoner og aksjoner som har grepet meg. Aksjonsforskning er en form for praktisk hermeneutikk som dreier seg om forståelse, læring og utvikling. I prosjektet har det blitt investert i relasjons- og refleksjonsprosesser. Praksisfellesskapet har utviklet effektiv og god veiledningsstrategi sammen for å bli kjent og avklare forventinger. Gjennom investeringer i relasjoner og refleksjonsarbeid, oppstod en tilhørighet i et meningsfylt praksisfellesskap, der studentene opplevde å bli sett, hørt og tatt på alvor. Studentene opplevde å være like, og utviklet sammen en begynnende identitet og kyndighet til sykepleieyrket. Veiledningsstrategiene utviklet, resulterte og hadde innflytelse på de pedagogiske prosessene. Individuelle og sosiale læringsprosesser ble utviklet i et samspill gjennom erfaringslæring i praksisfellesskapet. Gjennom systematisk refleksjonsarbeid i og over egen yrkespraksis, har praksisfellesskapet utviklet det etiske, personlige og faglige grunnlaget for egen yrkespraksis. Det har blitt utviklet fortrolig yrkesteori for både studenter og lærer. Å være i stand til å ta ansvar for egen læring, medvirke, vurdere og reflektere rundt eget arbeid, er en forutsetning for å utdanne reflekterte dyktige sykepleiere. Dialogen og verdien av å erfaringsdele i praksisfellesskapet har vært kjernen for å utvikle og forbedre egen yrkespraksisen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectYrkespraksisen_US
dc.subjectKontaktlærereen_US
dc.subjectSykepleierstudenteren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleDialog og refleksjon i et praksisfellesskap: forbedring av egen yrkespraksis som kontaktlæreren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record