Show simple item record

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline
dc.contributor.authorEnger, Heidi
dc.date.accessioned2019-10-17T14:17:27Z
dc.date.available2019-10-17T14:17:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7704
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractStudien omhandler sammenhengen mellom leders organisasjonskynisme og lede-medarbeiderrelasjoner, og søker å gi et bidrag til litteraturen innen denne tematikken. Studien finner en negativ sammenheng mellom organisasjonskynisme hos leder og sosiale leder-medarbeiderrelasjoner (SLMR). Studien indikerer samtidig at en psykologisk ressurs, psykologisk fleksibilitet moderer denne sammenhengen. Studien er basert på at datamateriale samlet inn ved OsloMet og baserer seg på en tverrsnittstudie av 184 dyader. Funnene er viktig med tanke på at organisasjonskynisme hos leder i liten grad er studert, og fordi det er avdekkes hvordan negative konsekvenser av kan modereres av en trenbar psykologisk ressurs. Studien er også viktig med tanke på forebygging av organisasjonskynisme, og da tidligere undersøkelser har vist at organisasjonskynisme kan være vanskelig å snu for en organisasjon.en
dc.description.abstractThis study examines the relationship between organizational cynism (OC) in leaders and leader-member exchange (LMR.) The study finds a negative association between organizational cynism in leader and social leader-follower relations (SLMR). The study also indicates that a psychological resource (psychological flexibility) moderates the association between OC and SLMR for some leaders. The study is based on data collected by OsloMet and results from a cross-sectional study of 184 dyads. The findings are important because the literature lacks research on organizational cynsim in leaders and consequences for LMR, and also because it indicates that an individual psychological resource, psychological flexibility, moderates the association. Former studies har shown that psychological flexibility can be taught or coached. The study is also important in terms that it stresses the importance of the prevention of OC in so much as OC often will be difficult for organizations to alter.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en
dc.subjectOrganisasjonskynismeen
dc.subjectLeder-medarbeiderrelasjoneren
dc.subjectPsykologisk fleksibiliteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleOrganisasjonskynisme og leder-medarbeiderrelasjoner. Et dyadisk studie basert på sosial bytte-teori.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record