Show simple item record

dc.contributor.advisorHaldar, Marit
dc.contributor.authorBuen, Synnøve
dc.date.accessioned2019-10-15T14:06:40Z
dc.date.available2019-10-15T14:06:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7681
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractI denne masteroppgaven studeres temaet seksuelle overgrep mot barn. Gjennom semistrukturerte intervjuer av seks terapeuter og fagfolk, er formålet med oppgaven å bedre forståelsen av hvorfor noen menn begår seksuelle overgrep mot barn. Ved å analysere informantenes refleksjoner og erfaringer med menn som har begått seksuelle overgrep mot barn, forsøker jeg å svare på følgende problemstilling: På hvilke måter forstår terapeuter og fagfolk seksuelle overgrep mot barn, og hvordan spiller kjønn en rolle i forståelsen? Oppgaven hviler på en forståelse av kjønn og maskulinitet som sosialt konstruert, slik Connells maskulinitetsteori presiserer. Med inspirasjon fra Connells maskulinitetstypologi, har jeg i oppgaven analysert frem ulike typer av menn som begår seksuelle overgrep mot barn, slik de kommer til uttrykk gjennom terapeuters og fagfolks perspektiver og refleksjoner. Typologien er fremstilt ulikt i de hva jeg anser å være «overgrepskarrierens» andre fase, og siste fase. Gjennom et karriereperspektiv viser jeg hvordan informantene snakker om mennenes handlinger inn i et hendelsesforløp. Fortellingene viser sammenheng mellom mennenes barndom, overgrepshandlingen og mennene i behandling. Dette kan la seg forklares av eksempelvis revictimiseringsperspektivet. Dannelsen av en «overgriperidentitet» med inspirasjon fra Goffman og Becker, viser hvordan det kan se ut til at stigmaet som påføres mennene og deres eventuelle aksept av stigmaet, kan føre dem lenger inn i en «overgrepskarriere». Funnene i analysen viser til terapeuters og fagfolks beskrivelser av mennene, sammenlignet med en idealtypisk forståelse av hva «hegemonisk maskulinitet» innebærer. Informantenes refleksjoner over mennenes valg og handlinger tilføyer mennene både mer maskuline, men også mindre maskuline trekk.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectSeksuelle overgrepen
dc.subjectBarnen
dc.subjectOvergripereen
dc.subjectMaskuliniteten
dc.subjectKjønnen
dc.subjectKarriereperspektiveren
dc.titleSeksuelle overgrep mot barn i et maskulint «karriereperspektiv». Terapeuters og fagfolks refleksjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record