Show simple item record

dc.contributor.advisorHiim, Hildeen_US
dc.contributor.authorGrønli, Karien_US
dc.date.accessioned2011-07-04T10:46:52Z
dc.date.available2011-07-04T10:46:52Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationMAYP 2011en_US
dc.identifier.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_17482en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/766
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractHelhetlig og praksisnær opplæring er oppgavens tema. Oppgaven har som mål å få en bedre forståelse for hvordan kompetansemålene i læreplanen kan sees i en sammenheng og der dette kan resultere i en helhetlig og praksisnær opplæring. I dette arbeidet er det elevene i programfaget hudpleie Vg2 som har vært i fokus. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler grunnleggende yrkeskunnskap. Programfagene er delt opp i kompetansemål og disse målene skal legge til rette for en helhetlig og praksisnær opplæring. I tillegg til kompetanseplattformen har også det nye faget Prosjekt til fordypning blitt et tilbud til elevene innenfor det yrkesfaglige programområdet. Dette faget skulle gi elevene mulighet til å bli kjent med fag og yrker tidlig i opplæringen. Ved å benytte Prosjekt til fordypning sammen med programfagene i hudpleieutdanningen, har elevene større mulighet til å praktisere i yrkesutøvelsen og dermed opparbeide seg mer erfaring med faget. Denne erfaringen kan igjen føre til større forståelse for sammenhengen mellom praksis og teori. I dette prosjektet har jeg benyttet meg av aksjonsforskning som metode. Jeg har forsket i min egen praksis der jeg har forsket sammen med mine elever og mine kollegaer. I et samarbeid med ledelsen er det blitt lagt til rette for gjennomføringen av dette prosjektet. Jeg har satt meg inn i hva andre forskere på området har sagt om helhetlig og praksisnær opplæring og jeg har analysert styringsdokumentene som er grunnlaget for min undervisning. I mitt forskningsarbeid har jeg samlet inn data i form av logger, refleksjonsnotater og hatt samtaler med elevene i og etter arbeidspraksis. I mitt analysearbeid har jeg sitert det elever har skrevet og det de har fortalt i samtaler, samtaler med min kollega og sitert egne refleksjoner. Ut fra disse data har jeg fått en forståelse av hva elevene oppfatter som helhetlig og praksisnær opplæring og om denne opplæringen har utviklet en grunnleggende yrkeskunnskap. I logger, refleksjoner og i samtaler, kommer det fram at praktiske øvelser og praktisk erfaring gir elevene en større mulighet til å se sammenheng mellom teori og praksis. Denne praksiserfaringen utvikler en forståelse for yrkesutøvelsen som gjør det enklere å se helhet og sammenheng i faget. Programfagene er splittet opp i kompetansemål og dette er et uheldig utgangspunkt for å se programfagene i en helhet og sammenheng. Dersom teorien blir sett i sammenheng med praktiske øvelser og erfaringer underveis, vil det i følge uttalelser fra elevene være lettere å se behovet for teorien i utvikling av yrkeskunnskap. Læreplanen i Vg2 for programfaget hudpleie, legger ikke til rette for en helhetlig og praksisnær opplæring. Med et samarbeid med faget prosjekt til fordypning er det mulig å legge til rette for helhetlig og praksisnær opplæring. Kompetansemålene har vært til hjelp der det har vært behov for å konkretisere ferdighetsmål i hudpleiefageten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectHudpleieutdanningen_US
dc.subjectYrkeskunnskapen_US
dc.subjectOpplæringen_US
dc.subjectPraksisen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleHelhetlig og praksisnær opplæring: hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler grunnleggende yrkeskunnskap?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record