Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVabø, Mia
dc.contributor.authorDrange, Ida
dc.contributor.authorAmble, Nina
dc.date.accessioned2019-09-15T13:12:44Z
dc.date.accessioned2019-09-27T10:30:13Z
dc.date.available2019-09-15T13:12:44Z
dc.date.available2019-09-27T10:30:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationVabø M, Drange I, Amble N. Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi. 2019(1):6-21en
dc.identifier.issn1893-3009
dc.identifier.issn1893-3009
dc.identifier.urihttps://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknuten_siste.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7581
dc.description.abstractEn nordisk undersøkelse (NORDCARE II), gjennomført i 2015 blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen, tyder på at det i Norge er relativt mange som jobber i deltidsstillinger og relativt mange som oppgir at de ønsker å jobbe flere timer. Nærmere analyser av de norske tallene viser at det primært er de yngste – de som er på vei inn i omsorgsyrket – som ønsker å jobbe flere timer. Sammenligninger med en tilsvarende undersøkelse fra 2005 (NORDCARE I) viser at mønsteret har holdt seg stabilt, til tross for at det i dette tidsrommet har vært bred enighet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om å redusere bruken av deltid. At deltidsregimet er så fastlåst i Norge har sannsynligvis sammenheng med justeringer i turnusordningen som ble foretatt for over 30 år siden og som gjorde sektoren strukturelt avhengig av mange «småstillinger» i tillegg til faste «store» og hele stillinger. Med nye generasjoner arbeidstakere som ser full deltakelse i arbeidslivet som en selvfølge, er tiden moden for å legge en ny grunnturnus som er tilrettelagt for heltidskultur. Dersom yngre mennesker skal oppfordres til å velge en utdanning innenfor helse og omsorg vil det være maktpåliggende at det samtidig tilrettelegges for at de får et yrke det går an å leve av. Somen
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd: 615973en
dc.language.isonben
dc.publisherFagbladeten
dc.relation.ispartofseriesFagbladet Samfunn og Økonomi;Nummer 1
dc.rightsArtikler som er trykket kan legges i åpne institusjonelle arkiv.en
dc.subjectHelsefagarbeidereen
dc.subjectEldre menneskeren
dc.subjectOmsorgen
dc.subjectNorgeen
dc.subjectYngre menneskeren
dc.titleDen vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidereen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-09-15T13:12:44Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doiFagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknuten_siste.pdf
dc.identifier.cristin1722524
dc.source.journalFagbladet samfunn og økonomi
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 615973


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel