Show simple item record

dc.contributor.advisorHiim, Hilde
dc.contributor.authorEriksen, Kristian
dc.date.accessioned2019-09-16T10:55:50Z
dc.date.available2019-09-16T10:55:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7540
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført ved egen arbeidsplass i skoleåret 2017-2018, på TBA som er en avdeling for tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk. TBA er et praksisorientert og tilrettelagt utdanningsprogram med undervisning som etterstreber virkelighetsnær yrkesutøvelse. Prosjektet dreier seg om hvordan bruk av logg kan benyttes i et praksisfelleskap ute på byggeplass for å utvikle elevenes yrkesfaglige kompetanse. TBA vil legge til rette for meningsfull og relevant utdanning og ser behovet for å gi en mer helhetlig praktisk-teoretisk yrkeskunnskap. Målet for masteroppgaven er å få svar på om loggføring bidrar, sammen med andre yrkesdidaktiske metoder, til økt yrkesfaglig kompetanse. Målsettingen er også at forskningen gir svar på hvordan loggføring fungerer, og hvordan dette kan benyttes i planlegging av fremtidige undervisningsopplegg på TBA. Aksjonsforskning er valgt som metode fordi jeg selv ønsket å være en aktiv aktør i forskningen og kombinere forskningen med utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Forskningens øvrige deltakere er kollegaer og elever på TBA. Jeg har sett på elevenes opplevelse av yrkesidentitet, læringsglede og læringsutbytte ved ukentlig loggføring underveis i et stort byggeprosjekt. Med en hermeneutisk forskingstilnærming har jeg samlet inn data gjennom systematisk observasjon og loggføring, og gjennom strukturerte samtaler/intervjuer med lærere og elever i prosjektperioden. Bruk av teori har tatt utgangspunkt i en praktisk tilnærming til utdanning. Av særlig betydning for prosjektet er Hilde Hiim og Else Hippes teori om at yrkesoppgavene må være i sentrum av yrkesutdanningen, Etienne Wengers praksisfelleskap og sosiale teori om læring og Donald Schöns teorier om den reflekterende praktiker. Prosjektet viser at bruk av logg kan benyttes i et praksisfellesskap ute på byggeplass for å utvikle elevenes yrkesfaglige kompetanse, men at rammefaktorene har stor betydning for om loggføringen oppleves som et godt verktøy. Jeg har, sammen med mine kollegaer på TBA, konkludert med at vi innfører loggføring som en del av undervisningen ute på byggeplass og på verksted. Undersøkelsen ble utført på et utdanningsprogram med tilrettelagt bygg- og anlegg, for elever med særskilte behov, men jeg mener at resultatene kan ha overføringsverdi til andre yrkesfaglige utdanningstilbuden
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectYrkeskompetanseen
dc.subjectLæringsgledeen
dc.subjectPraksisfellesskapen
dc.subjectLoggen
dc.subjectSpesialundervisningen
dc.subjectBygg- og anleggen
dc.subjectYrkesidentiteten
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectYrkesfagen
dc.titleYrkesteoretisk kompetanse ved bruk av logg i et praksisfellesskap: Vi har flyttet klasserommet ut på byggeplassenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record