Show simple item record

dc.contributor.advisorSchwenke, Eva
dc.contributor.authorSelvær, Harald Andreas
dc.date.accessioned2019-09-16T08:38:30Z
dc.date.available2019-09-16T08:38:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7537
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractI arbeidet med denne oppgaven har jeg tatt i bruk aksjonsforskning for å utvikle læring knyttet til digital samhandling i byggebransjen og Integrated Concurrent Engineering (ICE). Læringen har rettet seg mot fagskolestudenter innen studieretningen Bygnings Informasjons Modellering (BIM). ICE er samhandlingsform som blir benyttet i økende grad i dagens byggebransje. Formålet er å redusere byggefeil, korte ned på byggetiden og øke kvaliteten på et byggeprosjekt. Et ICE- møte er en arena hvor deltagerne finner løsninger på utfordringer i sitt prosjekt gjennom å ta i bruk informasjonsdeling, tredimensjonale bygningsmodeller og interaktive tavler. Det som mangler er et tilbud hvor for fagskolestudenter kan utvikle sin læring i tilknytting til denne metoden. Denne mangelen har gitt grunnlaget for oppgavens problemstilling Hvordan tilrettelegge for læring i digitale samhandlingsprosesser? I dette arbeidet har jeg gjennom et aksjonsforskningsprosjekt fokusert på ekspansiv læring og Yrjö Engeströms aktivitetsteori. (Yrjö Engeström, 2016) I arbeidet med å utvikle læringsmetodikk rettet mot ICE, har jeg også drøftet innholdet i en samhandlingsprosess. Jeg har undersøkt hvilke forhold som ligger til grunn for at en samhandlende prosess viser seg å ha positiv innvirkning på et byggeprosjekt. De to viktigste faktorene jeg har trukket ut av dette arbeidet er myndiggjøring og motsigelser. Med en myndiggjørende prosess mener jeg at man deltar i et fellesskap som er preget av tillit, ønske om å finne felles løsninger og gjensidig respekt mellom partene. Med slike forutsetninger tilstede er en samhandlingsprosess i stand til å finne bedre løsninger raskere og med en lavere kostnad. Det å være myndiggjort er i seg selv er ikke tilstrekkelig til å løse utfordringene i et samhandlingsprosjekt. Det er konfliktene, eller motsigelsene som danner grunnlaget for nye løsninger. Konfliktene i et byggeprosjekt trenger å finne sin løsning innenfor rammen av et myndiggjort fellesskap. Under disse forutsetningene kan motsigelser transformeres fra fastlåste konflikter til å bli nye og omforente løsninger. Disse to faktorene, og samspillet de imellom, er både viktig for samhandlingsprosjekt i byggebransjen og for studentenes egen læring knyttet til bruk av ICE. Under forutsetning om at deltagerne deltar i en myndiggjørende prosess, er et ICE- møte i stand til å transformere en motsigelse. Motsigelsen endrer seg fra å være en konflikt til å bli et nytt felles objekt, representert som en løsning. I studentens læringsprosess går de gjennom en transformativ grensepasserende prosess, hvor konfliktene i en tredimensjonal modell finner sin løsning, gjennom et samarbeid på en interaktiv tavle. Selve motsigelsen blir objektet, eller artefaktet, som studentene bruker til å foreta denne transformative reisen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectEkspansiv læringen
dc.subjectDigital samhandlingen
dc.subjectFremmedgjøringen
dc.subjectByggebransjenen
dc.subjectFagskolestudenteren
dc.subjectIntegrated Concurrent Engineeringen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.titleDigital samhandling og læring: Et aksjonsforskningsprosjekten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record