Show simple item record

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorHaldorsen, Even Harry
dc.date.accessioned2019-09-16T07:21:19Z
dc.date.available2019-09-16T07:21:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7532
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med min jobb som rådgiver ved utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, i perioden 2017-2019. Hovedmodellen i norsk yrkesfagutdannelse er to år i skole og to år i bedrift. I Norge krever vi pedagogisk utdannelse av lærere i videregående skole på yrkesfag, men ikke av faglig ledere og instruktører i lærebedriftene. Jeg så i min daglige jobb som rådgiver på fagopplærings-seksjonen at det var mange lærlinger og lærekandidater som ikke klarte å fullføre og/eller bestå sin læretid. Jeg så også at de ikke ble fulgt godt nok opp da noe gikk galt. Min undring lå i om mangel av pedagogisk utdannelse hadde noen sammenheng med at gjennomføringen på forventet tid av lærlingene var lengre enn skolegjennomføringen. Gjennom flere oppgaver og forskning dreide fokuset mot det organisatoriske knyttet til en lære- og opplæringskontrakt. Problemstillingen for forskningsprosjektet er: ""Hvordan legge til rette for å øke gjennomføringen for de lærlingene og lærekandidatene som har tegnet lærekontrakt-, eller opplæringskontrakt"? Det gjennomgående teorigrunnlaget i oppgaven handler om organisasjonslæring og lærende organisasjoner. Problemstillingen peker mot systemnivået. Gjennom fire aksjoner har jeg vært i kontakt med opplæringskontor, bedrifter, lærlinger og aktører i fagopplæringssystemet. Med statistikk som utgangspunkt har jeg brukt kvalitative forskningsmetoder som tilnærming gjennom metodikken aksjonsforskning. Aksjonsforskningsprosjektet har ført til en forbedret rutine for å oppdage avvik i læretiden. Gjennom dialog med aktørene nærmest lærlingen har vi innført et avviksmeldingssystem som tidlig fanger opp når noe ikke er som det skal i læretiden. Resultatet har ført til at alle rundt den enkelte lærling eller lærekandidat iverksetter tiltak. Det kan være tiltak som gjøres i bedrift, men det kan også være tiltak som betyr bytte av lærebedrift eller tilbake til skole. Det er to viktige momenter i dette avvikssystemet. Det ene er å se den enkeltes behov, og det andre er å oppdage avvik før det går for lang tid.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectLærlingeren
dc.subjectYrkesopplæringen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectOrganisasjonslæringen
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectAvvikssystemen
dc.titleAvvik fra forventet progresjon i læretidenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record