Show simple item record

dc.contributor.advisorSylte, Ann Lisa
dc.contributor.authorTrudvang, Jan-Eirik
dc.date.accessioned2019-09-12T08:36:53Z
dc.date.available2019-09-12T08:36:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7521
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDette aksjonsforskningsprosjektet handler om å tilrettelegge for relevant yrkesutdanning, med mål om læreplass for elever på VG2 Byggteknikk. Intensjonen med prosjektet var å yrkesrette deler av norskfaget og yrkesfaglig fordypning på skolen, slik at elevene skulle få oppleve sammenheng mellom praksis i arbeidslivet og teoriundervisningen som foregikk på skolen. Samtidig har prosjektet vært rettet mot å sikre elevenes fremtidige arbeidssituasjon som lærlinger i bedrift. På skolen laget elevene hver sin reelle jobbsøknad og sendte denne til bedriften, der de praktiserte i yrkesfaglig fordypning. Senere fikk elevene delta på jobbintervju i samme bedrift, der det ble avgjort om elevene fikk læreplass. Gjennomføring av første utprøving pekte på at elever tilegner seg taus kunnskap fra sine praksiserfaringer i bedrift. Dette bidro til å utvikle hvordan vi selv underviste teori i yrkesfaglig fordypning. Vi foretok endringer i vår egen undervisningspraksis, gjorde endringer i prosjektet og foretok en ny og forbedret utprøvning med elevenes jobbsøknad og jobbintervju. I tillegg handler prosjektet om hvordan vi sammen med aktører i næringslivet, utviklet undervisningstilbudet på skolen med sikkerhetskurs, førstehjelpskurs og andre kurs med faglig innhold. Sentrale teoretikere for utviklingen av prosjektet har vært Jean Lave og Etienne Wenger, Donald Schön og David Kolb, Lev Vygotsky, og Hilde Hiim og Else Hippe. Vi mener prosjektet har ført til ny kunnskap om hvordan det kan tilrettelegges for en relevant yrkesutdanning, med mål om læreplass for elevene. For at elevene skal bearbeide sin forståelse av sine praksiserfaringer og utvide sin forståelse, er det viktig at skolen tilrettelegger undervisningen med utgangspunkt i elevenes praksiserfaringer fra bedrift med en dynamisk, individuell tilnærming og begrepsliggjøring av elevenes praksis. Prosjektet tar for seg hvordan dette kan gjøres. Vi har også funnet at samarbeid med aktører i arbeidslivet leder til intensjonsavtaler om faglig oppdatering for lærere og kurs for elever som er til nytte for elevenes læring i skolen, med dokumentert kompetanse som ikke bare er til nytte for våre elevers jobbsøknad til bedrift, men som potensielt også kan være til nytte for alle byggfagelever i hele Akershus fylkeskommune. I tillegg har samarbeidet med opplæringsbedrifter ledet til en innholdsrik og variert opplæring med intensjonsavtaler om praksis og mulige læreplasser for elevene, noe som bidrar til lovende fremtidsutsikter og en glidendene overgang mellom skole og arbeidsliv.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectYrkesutdannelseen
dc.subjectYrkesutdanningen
dc.subjectYrkesdidaktikken
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectYrkesfaglig fordypningen
dc.subjectArbeidsliven
dc.subjectByggteknikken
dc.subjectPraksisfellesskapen
dc.subjectSamarbeid skole arbeidsliven
dc.subjectLæringen
dc.subjectLæreplassen
dc.subjectKunnskapen
dc.subjectUtviklingen
dc.subjectRefleksjonen
dc.subjectVideregående skoleen
dc.subjectVg 2en
dc.titleUtdannelse i samarbeid med arbeidslivet: Tilrettelegging for relevant yrkesutdanning med mål om læreplass for elevene på VG2 Byggteknikk – en kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record