Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSylte, Ann Lisa
dc.contributor.authorSørensen, Einar Aa
dc.date.accessioned2019-09-06T11:43:25Z
dc.date.available2019-09-06T11:43:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7501
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne master oppgaven handler om å utvikle en yrkesrelevant tverrfaglig undervisning for elevene på Vg1 Teknikk og industriell produksjon ved en yrkesskole på Vestlandet. Der et lærerteam i et gjensidig samarbeid, la til rette for at eleven skulle oppleve fellesfagene engelsk og norsk som relevante for sin yrkesutdannelse. Prosjektet ble gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt med en etableringsfase og tre utviklingsforsøk, prosjektet hadde både et organisatorisk og et undervisnings perspektiv. Hovedfokuset var på hvordan elevene opplevde den tverrfaglige undervisningen, og indikatorene; elevenes motivasjon og læring ble brukt som rettesnor i utviklingen av undervisningen. Prosjektet tok utgangspunkt i teorier som pekte på at undervisning som opplevdes relevant stimulerte elevenes motivasjon og læring, teorier om refleksjon og utvikling av kompetanse ble aktuelle etter hvert som prosjektet utviklet seg. Utviklingsforsøkene ble utført etter en sirkulær sekvensiell modell der planlegging, gjennomføring, refleksjon over det gjennomførte og utbedringer basert på funnene i hver aksjon ble praktisert i hvert utviklingsforsøk. Det første utviklingsforsøket i prosjektet handlet om å utvikle undervisningsopplegg og samarbeidsrutiner som ble prøvd ut i praktisk undervisning. Der det ble belyst hvordan fellesfaglæreren kunne drive en yrkesrettet undervisning ved hjelp av overordnede oppgaver uten inngående kjennskap til programfagenes innhold. I det andre utviklingsforsøket var det hovedvekt på felles vurderingssituasjoner av elevoppgaver der både fellesfaglærer og programfaglærer deltok. Her kom det frem et behov for å endre programfagundervisningen med henblikk på begrepslæring og refleksjon over det som var lært. Det tredje og siste utviklingsforsøket handlet om endringsprosesser og hovedvekten lå på hvordan man kunne utvikle en struktur for å forankre prosjektet slik at den tverrfaglige undervisningen kunne bli en varig praksis. Det ble brukt kvalitative metoder som logg, spørreundersøkelser og intervju for å samle inn data i prosjektet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectTverrfaglig undervisningen
dc.subjectYrkesopplæringen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectYrkesdidaktikken
dc.subjectVg1en
dc.subjectTeknikk og industriell produksjonen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectRefleksjonen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectProgramfagen
dc.subjectBegrepslæringen
dc.titleTverrfaglighet og relevans: Et virkemiddel for å utvikle elevenes yrkeskompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel