Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimer, Astrid
dc.contributor.advisorSkjerven, Astrid
dc.contributor.authorGiæver, Sovei
dc.date.accessioned2019-09-04T10:35:28Z
dc.date.available2019-09-04T10:35:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7496
dc.descriptionMaster i produktdesignen
dc.description.abstractDefinisjon på skjønnhet er flyktig, det er utsatt for endringer i trender og mote. Gjennom utforskning i teori og praksis har jeg forsøkt å forstå hva skjønnhet er. Begrepene enkelhet, helhet og harmoni har vært veiledende nøkkelord gjennom hele prosessen. Disse begrepene gjenspeiler estetiske stiler og tradisjoner, fra det klassisistiske synet på estetikk som stammer fra antikken, til tradisjonell japansk estetikk og moderne skandinavisk design. Jeg har brukt kunstnerisk forskning som en metode og gjennom praksis, intuisjon og refleksjon utviklet to sluttprodukter. Det generelle temaet for prosjektet er oppbevaring. Oppbevaring er forbindelsen mellom mennesker og deres eiendeler. Formålet med oppbevaring er allsidig; enten det er for å eksponere, skjule, organisere eller bevare. Toke er en kommode, laget av massiv furu og kryssfiner, basert på de gamle arkiv-kommodene som ble brukt av arkitekter. Skuffene er grunne, og konstruksjonen er åpen. Dette er ikke en kommode som er ment for å gjemme ting og glemme dem, men å ta vare på de kjære eiendelene du ønsker å holde nær, delvis skjult, delvis eksponert. Det samme gjelder Totak. Bokser bestående av solid eik som kan stables og skyves, slik at de minste tingene dine er lett tilgjengelig. Produktene er utformet med tanke på de estetiske prinsippene. Den enkle og harmoniske geometrien, komposisjon og proporsjoner er et bidrag til varig skjønnheten
dc.description.abstractThe definition of beauty is fleeting, it is subject to changes in trends and fashion. Through research in theory and practice I have tried to grasp what beauty is. The concepts of simplicity, harmony and unity has remained as guiding keywords throughout the process. These concepts recur across aesthetic styles and traditions, from the classical view of aesthetics derived from ancient Greece, to traditional Japanese aesthetics and modern Scandinavian design. I have used artistic research as a method and through practice, intuition and reflection developed two final products. The general theme for the project is storage. Storage is the connection point between people and their belongings. The purpose of storage is versatile; whether it’s for exposure, to hide things, to organize, or to preserve. Toke is a drawer, made from solid pine and pine plywood, based on the old archive drawers used by architects. The drawers are shallow, and the construction is open. This is not a storage unit meant to hide away things and forget them, but to take care of your beloved belongings you wish to keep close, partly hidden, partly exposed. The same goes for Totak. The boxes made from solid oak can be stacked and slides, so your smallest belongings are readily at hand. The products are crafted with the aesthetic principles in mind. The simple and harmonious geometry, composition and proportions are a contribution to enduring beauty.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesignen
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2019
dc.subjectSkjønnheten
dc.subjectEnkelheten
dc.subjectHelheten
dc.subjectHarmonien
dc.subjectProduktdesignen
dc.subjectEstetikken
dc.subjectOppbevaringen
dc.subjectKunstnerisk forskningen
dc.subjectProdukteren
dc.subjectFuruen
dc.subjectEiken
dc.titleVarig vakker oppbevaring: En materialbasert utforskning av enkelhet, helhet og harmonien
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record